PL EN
Ocena postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wśród studentów medycyny - doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera w Tarnowskich Górach
 
 
Data nadesłania: 18-01-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-05-2022
 
 
Data akceptacji: 22-07-2022
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Karina Badura Brzoza   

Katedra Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):1077-1098
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Metoda:
Badanie ankietowe przeprowadzono w grupie 93 studentów V roku studiów medycznych, kierunku lekarskiego, w tym 59 kobiet i 34 mężczyzn w wieku 24.34±1.28 lat.

Wyniki:
W przeprowadzanych badaniach osobisty kontakt z psychiatrą z powodu kłopotów z własnym zdrowiem psychicznym zadeklarowało 23% badanych. Wybór psychiatrii, jako dziedziny specjalizacji deklarowało 19% studentów. W analizie kwestionariusza dotyczącego przekonań aż 83% respondentów uznało, że choroba psychiczna jest powodem do wstydu. Analizując stosunek badanych do leczenia, wykazano, że aż 80% osób uważało, że przymusowa hospitalizacja jest słuszna. Należy podkreślić, że jedynie 31% badanych studentów uznało, że osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny decydować się na potomstwo, a 36 % osób uważało, że osoby zaburzone psychicznie nie sprawdzą się w roli rodzica. Aż 30% badanych uważało, że osoby z zaburzeniami psychicznymi częściej popełniają przestępstwa niż osoby zdrowe, a 42% studentów wykazała brak zdecydowania w tym aspekcie.

Wnioski:
Wyniki badań sugerują konieczność poszerzania wiedzy i kształtowania właściwych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi wśród przyszły lekarzy.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top