PL EN
ARTICLE
Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji. Część I. Stygmatyzacja pacjentów
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Neuropsychiatryczne Neuroscience, Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu
 
2
Pracownia Neuropsychobiologii, Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu
 
3
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
4
Katedra Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 07-02-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-05-2016
 
 
Data akceptacji: 03-06-2016
 
 
Data publikacji online: 30-07-2016
 
 
Data publikacji: 18-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Suwalska   

Pracownia Neuropsychobiologii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 60-701 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):495-502
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Stygmatyzacja chorych psychicznie nazywana jest pierwszą barierą w ich leczeniu i powrocie do zdrowia: prowadzi do odrzucenia tej jednostki, jej dyskryminacji i wyłączenia z funkcjonowania w różnych dziedzinach życia społecznego. Nabiera to szczególnego znaczenia, jeśli chorzy stykają się z taką postawą wśród lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia. W literaturze opisywane są stygmatyzujące postawy wobec chorych psychicznie, i okazuje się, że stygmatyzacja i negatywne nastawienie obecne jest już wśród studentów kierunków medycznych, mimo, że w trakcie studiów uzyskują oni informacje na temat zaburzeń psychicznych i ich leczenia. Postawa stygmatyzująca zaburzenia psychiczne wśród studentów medycyny, może wiązać się z ich podobnymi poglądami potem jako lekarzy, a tym samym wpływać niekorzystnie na jakość opieki nad chorymi oraz wiązać się z wystąpieniem również autostygmatyzacji i jej konsekwencji. Przedstawiono przegląd literatury na temat stygmatyzacji chorych psychicznie przez studentów medycyny oraz przegląd dotychczas proponowanych różnorodnych interwencji w celu redukcji postaw stygmatyzujących oraz omówiono ich skuteczność.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top