PL EN
ARTICLE
Nadmierna senność w ciągu dnia i zaburzenia poznawcze u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
2
II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 06-09-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-10-2015
 
 
Data akceptacji: 01-11-2015
 
 
Data publikacji online: 18-06-2017
 
 
Data publikacji: 18-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Szaulińska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):483-494
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest częstym problemem klinicznym, który może mieć poważne następstwa zdrowotne i wikłać przebieg zaburzeń psychicznych. Szacuje się, że występowanie bezdechu sennego w grupie chorych na chorobę afektywną dwubiegunową może wynosić 21-47,5%. Część objawów OBS pokrywa się z niektórymi objawami depresji: senność w ciągu dnia, zaburzenia poznawcze, zmniejszenie napędu, apatia, obniżenie nastroju, anhedonia.

Metoda:
Prezentujemy przypadek pacjenta, u którego objawy depresyjne, utrzymujące się pomimo wielokrotnych zmian leczenia farmakologicznego, okazały się zaostrzone przez ciężkie zaburzenie snu. OBS był również przyczyną wystąpienia u chorego w trakcie leczenia EW poważnych powikłań oddechowych i przedłużonych zaburzeń świadomości.

Wyniki:
U pacjenta na podstawie wyniku badania aparatem WatchPAT200 oraz badania polisomnograficznego rozpoznano ciężką postać bezdechu sennego. Zaburzania oddychania prowadziły u pacjenta do prawie całkowitego braku snu REM i istotnego zmniejszenia ilości snu głębokiego oraz skrócenia całkowitego czasu snu. Wdrożenie leczenia dodatnim ciśnieniem oddechowym (CPAP) spowodowało poprawę jakości snu, nadmiernej senności w ciągu dnia i stanu psychicznego pacjenta.

Wnioski:
Obecność senności w ciągu dnia, nieustępującej mimo modyfikacji leczenia, wskazuje na konieczność diagnostyki przesiewowej w kierunku OBS. OBS może imitować niektóre objawy depresyjne, zwiększa ryzyko powikłań w trakcie znieczulenia ogólnego i może stanowić jedną z przyczyn lekooporności. Obok negatywnego wpływu zaburzeń oddychania w czasie snu na przebieg CHAD, bezdech senny powoduje również istotne zaburzenia poznawcze takie jak pogorszenie uwagi i czujności, pamięci długotrwałej semantycznej i wzrokowej, funkcji wzrokowo-przestrzennych i wykonawczych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top