PL EN
ARTICLE
Terapia elektrowstrząsowa i pamięć autobiograficzna u pacjentów z depresją lekooporną
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
2
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
 
Data nadesłania: 09-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-12-2017
 
 
Data akceptacji: 26-02-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Maria Napierała   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpitalna, 27/33, 60-373 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):589-597
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Terapia elektrowstrząsowa (EW) jest najskuteczniejszą metodą leczenia depresji lekoopornej. W większości badań wykazano, że funkcje poznawcze, w tym pamięć operacyjna i semantyczna, ulegają jedynie przejściowemu upośledzeniu po EW. Jednakże deficyty pamięci epizodycznej (autobiograficznej) okazały się długotrwałe.

Metoda:
Badaliśmy pamięć autobiograficzną u 20 chorych (8 mężczyzn, 12 kobiet), w wieku 21-64 lat, z depresją lekooporną, leczonych EW, stosując polską adaptację Autobiographical Memory Interview-Short Form (AMI-SF). Ocenę przeprowadzono przed, bezpośrednio po 10-12 sesjach EW, a następnie po 3 miesiącach.

Wyniki:
Przed EW średnie nasilenie depresji wynosiła 30±6 punktów w 17-itemowej skali oceny depresji Hamiltona, a leczenie spowodowało znaczną poprawę kliniczną u wszystkich pacjentów. Wskaźniki pamięci autobiograficznej ocenione przy pomocy AMI-SF były znacznie obniżone od razu po EW i po upływie 3 miesięcy. Deficyt pamięci autobiograficznej nie wykazywał korelacji z poprawą kliniczną i innymi wskaźnikami klinicznymi.

Wnioski:
Wyniki uzyskane u pacjentów z depresją lekooporną potwierdzają, że leczenie EW powoduje istotne upośledzenie pamięci autobiograficznej, utrzymujące się również po trzech miesiącach od zabiegów, co wskazuje, że może być to najważniejsze poznawcze działanie niepożądane terapii EW.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top