PL EN
ARTICLE
Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji. Część II. Autostygmatyzacja
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Neuropsychiatryczne Neuroscience, Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu
 
2
Pracownia Neuropsychobiologii, Katedra Psychiatrii UM w Poznaniu
 
3
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 07-02-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-10-2016
 
 
Data akceptacji: 26-11-2016
 
 
Data publikacji online: 10-02-2017
 
 
Data publikacji: 18-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Suwalska   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Fredry 10, 60-701 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(3):503-513
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na depresję choruje nawet do 30% studentów medycyny. Mają oni lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, ale mimo to rzadziej otrzymują właściwe leczenie niż osoby z depresją w populacji ogólnej ponieważ większość z nich nie korzysta z pomocy lekarskiej w związku z postrzeganiem depresji jako stygmatyzującej, co z kolei prowadzi do autostygmatyzacji, utrudnia wczesną diagnozę i podjęcie leczenia. Autostygmatyzacja oznacza tym samym gorsze leczenie, bardziej niekorzystną prognozę i nawroty. Według literatury przedmiotu autostygmatyzacja skutkuje obniżoną samooceną i jest główną przeszkodą w pełnieniu ról społecznych, w pracy i w życiu osobistym. Stygmatyzacja i autostygmatyzacja depresji wśród studentów medycyny związane są również ze skutkami w ich późniejszym życiu zawodowym: może prowadzić do długofalowych następstw w procesach leczenia przez nich pacjentów w przyszłości. Obecnie brakuje jednoznacznych wyników badań wskazujących najskuteczniejsze sposoby uzyskania redukcji stygmatyzacji i autostygmatyzacji. Konieczne jest wdrażanie takich interwencji jak najwcześniej w zakresie wiedzy (edukacji), zmiany zachowania i postaw oraz przy zastosowaniu różnorodnych technik interwencyjnych
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top