PL EN
ARTICLE
Chronicznie chory pacjent z jadłowstrętem psychicznym i jego leczenie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 02-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-01-2020
 
 
Data akceptacji: 01-03-2020
 
 
Data publikacji online: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 31-08-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Starzomska   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(4):821-833
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jadłowstręt psychiczny stanowi poważne wyzwanie dla pracowników służby zdrowia, a przede wszystkim klinicystów, gdyż jest związany z wysokimi wskaźnikami chroniczności i ryzykiem nawrotów. Jedną z przyczyn tego niepokojącego zjawiska jest egosyntoniczność tej choroby, która odróżnia ją od innych zaburzeń psychicznych, a która odpowiada za zaprzeczanie chorobie i brak motywacji do leczenia, co skutkuje przerywaniem podjętej terapii, a nawet odmową poddania się jej. W artykule zaprezentowano propozycje definiowania chronicznego jadłowstrętu psychicznego. Następnie ta postać jadłowstrętu psychicznego została przedstawiona z perspektywy klinicysty, ze szczególnym uwzględnieniem implikacji terapeutycznych oraz z perspektywy personelu medycznego, przy czym dodatkowo przedstawiono dylematy dotyczące propozycji leczenia paliatywnego tej grupy pacjentów. Następnie podjęto próbę przedstawienia, co czuje pacjent z chronicznym jadłowstrętem psychicznym. W następnej kolejności przedstawiono kwestię zapobiegania nawrotom w przebiegu chronicznego jadłowstrętu psychicznego i propozycje leczenia pacjentów z tą chorobą ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych trendów w tym zakresie. Artykuł kończy napawające optymizmem doniesienie naukowe na temat całkowitego wyleczenia pacjentek z tym rozpoznaniem, któremu towarzyszy analiza przyczyn tak dobrego wyniku terapii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top