PL EN
Dynamika objawów depresji po zawale serca. Znaczenie zmian w poziomie nadziei
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 23-04-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-06-2013
 
 
Data akceptacji: 18-06-2013
 
 
Data publikacji: 26-09-2013
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Kroemeke   

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(5):799-810
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Określenie dynamiki objawów depresji pacjentów po zawale serca w okresie sześciu miesięcy z uwzględnieniem, czy zmiany w strategiach radzenia sobie są mediatorem pomiędzy zmianą oceny choroby a zmianą w liczbie objawów depresji oraz czy poziom nadziei moderuje te zależności.

Metoda:
Ocena poznawcza (Zagrożenie/krzywda, Wyzwanie), nadzieja, strategie zaradcze (zorientowane na problem, emocje i unikanie) oraz objawy depresji oceniano w grupie 173 chorych kilka dni po zawale serca a następnie sześć miesięcy później.

Wyniki:
Strategie zorientowane na emocje częściowo pośredniczyły w relacji zmian oceny Zagrożenie/krzywda i objawów depresji (efekt bezpośredni i pośredni dodatnie). Efekt zmiany oceny Wyzwanie na zmianę w liczbie objawów depresji był jedynie bezpośredni i ujemny. Moderatorem testowanych relacji były zmiany w poziomie nadziei: bezpośrednie związki pomiędzy ocenami poznawczymi a objawami depresji były istotne tylko u osób, u których nadzieja obniżyła się lub nie uległa zmianie w czasie.

Wnioski:
Związki pomiędzy dynamiką oceny zawału a objawami depresji były bardziej bezpośrednie i zależne od zmian w poziomie nadziei.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top