PL EN
Uwarunkowania zdrowia w grupie mężczyzn należących do subkultury Bears na tle populacji MSM. Przegląd piśmiennictwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia i Środowiska
 
 
Data nadesłania: 03-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-09-2020
 
 
Data akceptacji: 11-09-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Mijas   

Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):635-646
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W populacji mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM) odnotowuje się większe rozpowszechnienie szeregu problemów ze zdrowiem w porównaniu z populacją generalną. Badania ujawniają jednocześnie, że populacja MSM jest daleka od jednorodności, a przynależność subkulturowa stanowi jedną z charakterystyk, które warto uwzględniać w analizach dotyczących zdrowia tej grupy. Subkulturą w obrębie grupy MSM, która dotychczas doczekała się największego zainteresowania ze strony badaczy, jest wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych społeczność Bears. Tworzą ją mężczyźni, najczęściej homoseksualni lub biseksualni, którzy charakteryzują się większą, masywną lub muskularną sylwetką i wyraźnie zaznaczonymi cechami płci fenotypowej męskiej – zwłaszcza męskim typem owłosienia takim jak zarost na twarzy. Najważniejsze uwarunkowania zdrowia w tej grupie obejmują większe w porównaniu z innymi mężczyznami z populacji MSM rozpowszechnienie zachowań o negatywnym wpływie na zdrowie, podwyższone wartości wskaźnika BMI, a także ekspozycję na wielokrotną stygmatyzację – związaną z mniejszościową seksualnością (ang. sexual minority stigma) oraz masą ciała (ang. weight stigma). Dotychczasowe badania ujawniają, że te i inne charakterystyki opisujące mężczyzn ze społeczności Bears mają istotne implikacje dla ich zdrowia psychicznego oraz seksualnego. Celem artykułu jest przegląd piśmiennictwa oraz omówienie praktycznych i klinicznych implikacji dotychczas zrealizowanych w tej populacji badań. Artykuł podsumowują praktyczne zalecenia dotyczące wspierania mężczyzn z subkultury Bears w praktyce klinicznej oraz projektowania adekwatnych i skutecznych oddziaływań profilaktycznych adresowanych do członków tej społeczności.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top