PL EN
ARTICLE
Łączne stosowanie zabiegów EW i leków psychotropowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 20-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-01-2015
 
 
Data akceptacji: 24-01-2015
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Merk   

Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca, 40-635 Katowice, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1241-1253
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Elektrowstrząsy (EW), pomimo znacznego rozwoju psychofarmakoterapii i wprowadzania na przestrzeni ostatnich lat nowoczesnych preparatów, nadal pozostają istotną, biologiczną metodą leczenia o udowodnionej, wysokiej skuteczności klinicznej. W algorytmach postępowania stanowią nadal metodę z wyboru w terapii pacjentów lekoopornych. Brak szerszego ich stosowania może po części wynikać z obawy przed potencjalnymi interakcjami z jednoczasowo prowadzoną farmakoterapią czy koniecznością przerywania dotychczasowego leczenia. Aktualna jest kwestia potencjalnego wpływu farmakoterapii na wiele parametrów zabiegu, w tym najczęściej na próg drgawkowy i pośrednio efekt kliniczny. Systematycznie prowadzone badania zrewidowały dotychczasowe teorie nakazujące ograniczenia w podawaniu leków w trakcie cyklu zabiegów EW. Obecnie coraz częściej podkreśla się nie tylko bezpieczeństwo takiego postępowania, ale i możliwość synergistycznego leczniczego działania EW i psychofarmakoterapii. Autorzy prezentują dotychczasowe doniesienia dotyczące łącznego stosowania leków oraz zabiegów EW, bezpieczeństwa bądź potencjalnego ryzyka skojarzonego leczenia oraz propozycje gremiów naukowych w omawianej kwestii. Zwraca uwagę fakt ograniczeń interpretacyjnych prac, szczególnie opisów kazuistycznych lub obserwacji niewielkich grup, co wymaga dalszych badań obejmujących liczniejsze populacje pacjentów.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top