PL EN
ARTICLE
Stosowanie ketaminy w zabiegach elektrowstrząsowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 20-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-09-2014
 
 
Data akceptacji: 25-09-2014
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Merk   

Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca, 40-635 Katowice, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(6):1255-1263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ostatnich latach coraz częściej publikowane są informacje o możliwości uzyskania szybkiej poprawy stanu klinicznego po podaniu ketaminy u pacjentów z rozpoznaniem depresji. Stosowana jako anestetyk przy zabiegach EW, pomimo wcześniejszych obaw, odznacza się zarówno dobrym profilem bezpieczeństwa, jak i minimalnym wpływem na próg drgawkowy, co wykorzystuje się w przypadkach braku odpowiedzi na EW. Postulowane działanie ketaminy powodujące szybkie ustępowanie objawów depresji budziło nadzieję przyspieszenia leczniczego wpływu EW u pacjentów z ciężką postacią choroby, jednak przeprowadzone badania dostarczają sprzecznych danych wskazując na krótkotrwałość obserwowanego efektu. W badaniach łącznego stosowania ketaminy z innymi lekami anestetycznymi podkreślano nie tyle jej działanie przeciwdepresyjne, co poprawę parametrów hemodynamicznych w trakcie zabiegów. Celem pracy jest z jednej strony uświadomienie psychiatrom, iż rola anestezjologa przy EW nie ogranicza się wyłącznie do wprowadzenia pacjenta w stan znieczulenia ogólnego i zwiotczenia, a z drugiej anestezjologom, iż stosowane przez nich leki wywierają istotny wpływ na parametry napadu drgawkowego i pośrednio na skuteczność EW. Ze względu na dotychczasową małą liczebność badanych populacji kwestia skuteczności przeciwdepresyjnej ketaminy wymaga dalszej eksploracji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top