PL EN
Modern requirements of electroshock therapy
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
2
dr n. med. Maciej W. Pilecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3
Oddział Kliniczny Psychiatrii ŚUM w Tarnowskich Górach
CORRESPONDING AUTHOR
Tomasz Zyss   

dr n. med. Maciej W. Pilecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
Submission date: 2014-11-16
Acceptance date: 2014-11-17
Publication date: 2014-12-25
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1283–1286
 
TOPICS
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674