PL EN
Modern requirements of electroshock therapy
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
 
2
dr n. med. Maciej W. Pilecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Oddział Kliniczny Psychiatrii ŚUM w Tarnowskich Górach
 
 
Submission date: 2014-11-16
 
 
Acceptance date: 2014-11-17
 
 
Publication date: 2014-12-25
 
 
Corresponding author
Tomasz Zyss   

dr n. med. Maciej W. Pilecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1283-1286
 
TOPICS
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top