PL EN
Współczesne wymagania stawiane terapii elektrowstrząsowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
 
2
dr n. med. Maciej W. Pilecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Oddział Kliniczny Psychiatrii ŚUM w Tarnowskich Górach
 
 
Data nadesłania: 16-11-2014
 
 
Data akceptacji: 17-11-2014
 
 
Data publikacji: 25-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Zyss   

dr n. med. Maciej W. Pilecki, Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(6):1283-1286
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Elektrowstrząsy (EW) są nadal ważną metodą terapii w współczesnej psychiatrii klinicznej. W USA , Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech i wielu innych krajach europejskich opracowano współczesne standardy stosowania EW. W Polsce takie zalecenia opracowano w 1998 roku, a więc 16 lat temu. Istnieją więc wskazania do ich zaktualizowania. Standardy obejmują liczne warunki, które winny być spełnione w celu bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia terapii EW. Niezbędne są również programy szkolenia personelu zaangażowanego w wykonywanie EW. Wśród standardów wymienia się ponadto warunki, które pozwalają osobom uczestniczącym w terapii EW uzyskać certyfikat do prowadzenia tych zabiegów. Następnym etapem byłoby uzyskanie akredytacji ośrodka do wykonywania EW. Standardy opracowane w naszym kraju nigdy nie zajmowały się dotąd procedurą certyfikacji i akredytacji. Z wymienionych standardów najpilniejsze jest opracowanie obowiązującego w kraju formularza świadomej, pisemnej zgody na leczenie EW (informed consent). Formularz powinien obejmować sposób informowania pacjenta o istocie terapii EW i jej skuteczności oraz związanej z nią niebezpieczeństwami i potencjalnymi objawami niepożądanymi. stosownie do aktualnego stanu wiedzy, aby uzyskanie pisemnej zgody chorego na zastosowanie tej formy leczenia było zgodne z zasadami "Dobrej Praktyki Klinicznej". Prace nad opracowaniem takiego formularza mogłaby zainicjować Sekcja Psychiatrii Biologicznej PTP.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top