PL EN
ARTICLE
Niepełnosprawność wzrokowa a obecność cech autystycznych u dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej UM w Łodzi
 
2
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
3
Zakład Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 
4
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 20-01-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-11-2015
 
 
Data akceptacji: 12-01-2016
 
 
Data publikacji online: 30-04-2017
 
 
Data publikacji: 30-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Wrzesińska   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Pl. Hallera 1, bud. 7, 90-647 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(2):349-358
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niepełnosprawność wzrokowa doświadczana od urodzenia lub najmłodszych lat życia może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych i psychospołecznych. Istnieją doniesienia opisujące obecność symptomów charakterystycznych dla autyzmu u 11-40% dzieci z dysfunkcjami wzroku. Celem pracy jest przedstawienie dotychczasowych wyników badań dotyczących współwystępowania cech autystycznych i niepełnosprawności wzrokowej u dzieci oraz opis wybranych narzędzi do diagnozy autyzmu w tej grupie. Dotychczas nie potwierdzono jednoznacznie związku między zaburzeniami widzenia u dzieci a występowaniem cech autystycznych. W diagnozowaniu psychiatryczno-psychologicznym dzieci z niepełnosprawnością wzrokową istnieją duże trudności w odróżnieniu blindyzmów od cech typowych dla zachowań autystycznych, wynikające m.in. z braku standaryzowanych narzędzi diagnostycznych dostosowanych dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową. Kolejnymi trudnościami, na jakie napotykają praktycy w diagnozowaniu opisywanych problemów to współwystępowanie innych niepełnosprawności w przypadku większości dzieci z dysfunkcją wzroku. Dodatkowo poza trudnościami w diagnozowaniu zaburzeń autystycznych u dzieci z dysfunkcją wzroku pojawiają się pytania, jakie narzędzia wykorzystać w terapii i rehabilitacji tej grupy.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top