PL EN
EDITORIAL MATERIAL
Editorial
 
More details
Hide details
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum UJ
 
2
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
 
3
Zakład Psychoterapii SU w Krakowie
 
 
Submission date: 2017-09-24
 
 
Acceptance date: 2017-09-24
 
 
Online publication date: 2017-12-30
 
 
Publication date: 2017-12-30
 
 
Corresponding author
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(6):989-990
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
no summary
 
REFERENCES (8)
1.
Angst J, Ajdacic-Gross V, Rössler W. Klasyfikacja zaburzeń nastroju. Psychiatr. Pol. 2015; 49(4):663–671.
 
2.
Taranto F, Goracci A, Bolognesi S, Borghini E, Fagiolini A. Zespół uzależnienia od Internetu w grupie 402 uczniów szkoły średniej. Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 255–263.
 
3.
Bossini L, Casolaro I, Koukouna D, Caterini C, Olivola M, Fagiolini A. Zespół stresu pourazowego u ofiar zamachów terrorystycznych – studium porównawcze wpływu wydarzeń traumatycznych na życie pacjentów. Psychiatr. Pol. 2016; 50(5): 907–921.
 
4.
Preuss UW, Wong JWM, Koller G. Przegląd metod leczenia behawioralnych i psychologicznych symptomów otępienia (BPSD). Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 679-715.
 
5.
Wasserman D. Przegląd zachowań zdrowotnych i zachowań obciążonych ryzykiem, problemów ze zdrowiem psychicznym i zachowań samobójczych u młodych Europejczyków na podstawie wyników badania SEYLE finansowanego przez UE. Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1093–1107.
 
6.
Gaebel W, Zielasek J, Reed GM. Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status. Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 169–195.
 
7.
Serretti A. Genetyka i farmakogenetyka zaburzeń nastroju. Psychiatr. Pol. 2017; 51(2): 197–203.
 
8.
Galderisi S, Heinz A, Kastrup M, Beezhold J, Sartorius N. Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego. Psychiatr. Pol. 2017; 51(3): 407–411.
 
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top