PL EN
ARTICLE
Osobowość nerwicowa a objawy pseudokardiologiczne u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004–2014
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
2
Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 24-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-11-2015
 
 
Data akceptacji: 29-11-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):213-246
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena powiązania występowania objawów pseudokardiologicznych u pacjentów kwalifikowanych do psychoterapii, z nasileniem i obrazem ich nerwicowych zaburzeń osobowości.

Metoda:
Historie chorób 2450 pacjentów kwalifikowanych do oddziału dziennego w latach 2004-2014 analizowano pod kątem powiązań między zgłaszanymi w kwestionariuszu objawowym KO'0' symptomami a wartościami współczynników globalnego nasilenia objawów nerwicowych (OWK), globalnego nasilenia nerwicowych zaburzeń osobowości (XKON) oraz nieprawidłowymi wartościami 24 skal kwestionariusza KON-2006. Powiązania w postaci współczynników OR z 95% przedziałami ufności zostały oszacowane za pomocą analiz regresji logistycznej.

Wyniki:
Obecność objawów pseudokardiologicznych wiąże się z istotnie większym nasileniem neurotyczności zarówno opisywanej przez globalne nasilenie objawów (OWK) jak i przez współczynnik globalnego nasilenia nerwicowych zaburzeń osobowości (XKON) oraz większość spośród 24 skal składowych kwestionariusza KON-2006.

Wnioski:
1. Podłoże osobowościowe, możliwe do zdiagnozowania za pomocą kwestionariusza KON-2006, wydaje się być istotnym czynnikiem ryzyka objawów pseudokardiologicznych, które mogą być częścią zaburzeń nerwicowych, lub też mogą tego typu zaburzeniom towarzyszyć. 2. U kobiet istnieje szczególnie silna zależność pomiędzy tachykardią a Poczuciem Zagrożenia, Egzaltacją, Astenią oraz Przekonaniem o niezaradności życiowej. 3. Wśród mężczyzn ból w klatce piersiowej jest bardzo mocno związany z Poczuciem przeciążenia. Prawdopodobnie ustąpienie objawów pseudokardiologicznych może być uzyskane przez leczenie psychoterapią ukierunkowane przyczynowo - na usunięcie nerwicowych dysfunkcji osobowości.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top