PL EN
ARTICLE
Postawy rodzicielskie a agresja młodzieży w subkulturze Emo
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeciński
 
 
Data nadesłania: 22-10-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-12-2014
 
 
Data akceptacji: 06-01-2015
 
 
Data publikacji: 28-02-2016
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Samochowiec   

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeciński, Krakowska 69, 71-017 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(1):19-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Prawidłowe funkcjonowanie młodzieży wiąże się z właściwymi relacjami z rodzicami, natomiast negatywne związki prowadzą do agresywnych zachowań. Młodzi członkowie subkultury Emo, charakteryzują się głęboką wrażliwością emocjonalną i są szczególnie narażeni na wpływ rodziców. Celem pracy jest przedstawienie specyfiki relacji pomiędzy postawami rodzicielskimi i ujawnianiem agresji wśród młodzieży z subkultury Emo, w porównaniu z grupą kontrolną.

Metoda:
W badaniu wstępnym wzięło udział 3800 gimnazjalistów. Wyodrębniono grupę docelową, do której zakwalifikowano 41 osób z subkultury Emo, oraz grupę kontrolną, dobraną pod kątem wieku i płci tj. 48 osób. Wśród narzędzi badawczych wykorzystano ankietę dla uczniów do badań przesiewowych, Skalę Postaw Rodzicielskich, Kwestionariusz Agresywności Młodzieży - Reaktywność Emocjonalna, oraz kwestionariusz własny, zawierający pytania dotyczące danych demograficznych badanej młodzieży oraz funkcjonowania w subkulturze Emo.

Wyniki:
Uzyskane wyniki badań wskazują na istotny związek pomiędzy niewłaściwymi postawami rodzicielskimi i zachowaniami agresywnymi wśród młodzieży z subkultury Emo, w porównaniu z grupą kontrolną.

Wnioski:
W subkulturze Emo zachowania agresywne młodzieży powiązane są z nieprawidłowymi postawami rodzicielskimi. Postawy matki, niezależnie od przynależności młodzieży do subkultury, są znacznie silniej związane z agresywnością młodzieży niż postawy ojców. Ponadto w subkulturze Emo zachowania agresywne występują zwłaszcza wtedy, gdy ojciec wykazuje się nadmiernie wymagającą postawą. Znaczący jest również fakt, że redukcja nasilenia prawie wszystkich rodzajów przejawianej agresji młodzieży z subkultury Emo związana jest z postawą akceptującą matki. Postawa autonomiczna matek łączy się ze wzrostem poziomu agresji w tej grupie, zaś postawa niekonsekwentna matek sprzyja wzrostowi agresji u wszystkich nastolatków.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top