PL EN
ARTICLE
Przebieg choroby, współchorobowość i czynniki rokownicze w jadłowstręcie psychicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego, SPDSK w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 17-04-2016
 
 
Data akceptacji: 09-08-2016
 
 
Data publikacji online: 30-04-2017
 
 
Data publikacji: 30-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Gabriela Jagielska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(2):205-218
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa, AN) ma dość duże rozpowszechnienie, szczególnie wśród nastolatek i młodych kobiet. Jego rozpowszechnienie w ciągu życia w populacji kobiet wynosi od 1,2 do 2,2%. Wśród mężczyzn choroba występuje dziesięciokrotnie rzadziej. AN związana jest z dużym ryzykiem przewlekłego przebiegu i wysokim ryzykiem zgonu. Dłuższy okres obserwacji związany jest z wzrostem popraw z jednoczesnym wzrostem umieralności. Lepsze rokowania dotyczą chorych w okresie adolescencji. Wskazuje się, że nawet 70-80% (i powyżej) chorych w tym wieku uzyskuje remisję. Gorsze wyniki leczenia obserwuje się u chorych wymagających hospitalizacji oraz u osób dorosłych. Badania z ostatnich lat wskazują na poprawę rokowania co do wyleczenia oraz niższe wskaźniki umieralności niż wcześniej raportowane. Okres do wyzdrowienia może jednak trwać kilka lat, a choroba wiąże się z wysokim ryzykiem występowania innych zaburzeń psychicznych, nawet po wyleczeniu z AN (głównie: zaburzenia afektywne, lękowe, obsesyjno-kompulsyjne i uzależnienia). Badania wskazują na częste pojawianie się objawów bulimicznych (głównie w ciągu pierwszych 2-3lat od początku choroby.) Autorki przedstawiają przegląd literatury dotyczącej przebiegu, współchorobowości, umieralności i czynników rokowniczych w AN. Lepsza znajomość przebiegu choroby może przyczynić się do bardziej realistycznych oczekiwań co do tempa poprawy objawowej oraz do stworzenia bardziej dostosowanych do potrzeb pacjentów programów terapeutycznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top