PL EN
ARTICLE
Psychoonkologia w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Pneumonologii i Alergologii GUMed
2
Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM
3
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Zielazny   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Żabi Kruk 1c/30, 80-822 Gdańsk, Polska
Data nadesłania: 01-06-2015
Data ostatniej rewizji: 16-10-2015
Data akceptacji: 06-12-2015
Data publikacji: 31-10-2016
 
Psychiatr Pol 2016;50(5):1065–1073
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Psychoonkologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny, która zajmuje się psychologicznymi aspektami choroby nowotworowej. Psychoonkologia jest zarówno subdyscypliną onkologii klinicznej, psychiatrii, psychologii klinicznej jak i psychologii zdrowia. Psychoonkologia pojawiła się na świecie w latach 70tych. Za twórcę tej dziedziny uważa się Jimmie Holland, szefową Katedry Psychiatrii i Nauk Behawioralnych Centrum Onkologicznego im. Sloan – Kettering w Nowym Jorku. W Polsce zagadnieniami psychoonkologicznymi od roku 1992 zajmuje się Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mimo dynamicznego rozwoju psychoonkologii oferowana w Polsce pomoc psychologiczna dla osób chorych na nowotwory w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest niewystarczająca. Podstawowymi zadaniami przed jakimi stoi polska psychoonkologia to: zdefiniowanie zawodu psychoonkologa, usamodzielnienie administracyjne zawodu, wyodrębnienie świadczeń psychoonkologicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego a także określenie standardów opieki psychoonkologicznej w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych. W wielu krajach na świecie coraz większą rolę odgrywa telemedycyna w psychiatrii oraz telepsychologia, w tym telepsychonkologia. Również w Polsce podejmowane są działania w tym zakresie. Zapotrzebowanie na specjalistów psychoonkologii w Polsce ciągle wzrasta.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674