PL EN
Ocena czynników wpływających na stan psychiczny chorych na przewlekłą białaczkę szpikową leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Hematologii
 
 
Data nadesłania: 09-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-11-2020
 
 
Data akceptacji: 06-11-2020
 
 
Data publikacji online: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Gibek   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(4):775-789
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było dokonanie ogólnej oceny zdrowia psychicznego, w tym: objawów somatyzacji, depresyjności, lęku i zaburzeń funkcjonowania u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz), leczonych inhibitorami kinaz tyrozynowych (IKT) oraz ocena wpływu czynników jak długość trwania choroby, skutki uboczne terapii, wiek i płeć na występowanie powyższych zaburzeń. Kolejnym celem była identyfikacja pacjentów zagrożonych rozwojem zaburzeń psychicznych.

Metoda:
Badaniem zostało 91 chorych. Do oceny zdrowia psychicznego zastosowano ankietę własną, Kwestionariusz Davida Goldberga GHQ-28 oraz czterowymiarowy Kwestionariusz 4DSQ, mierzący cztery wymiary sfery psychicznej.

Wyniki:
Wykazano średni poziom kondycji psychicznej badanej grupy, zidentyfikowano 29 osób z zaburzeniami sfery psychicznej. Kobiety oraz osoby mieszkające samotnie uzyskały gorsze wyniki w niemal wszystkich wymiarach kwestionariuszy. Wiek, liczba skutków ubocznych oraz płeć okazały się istotnie wpływać na zaburzenia stanu psychicznego. Wysoką korelację zanotowano pomiędzy liczbą skutków ubocznych a objawami somatyzacji. Przeciętne korelacje wystąpiły pomiędzy wiekiem a występowaniem zaburzeń psychicznych i wszystkimi wymiarami Kwestionariusza GHQ-28.

Wnioski:
Praca wskazuje, że należy podejmować próby zmniejszania skutków ubocznych, pracę z psychologiem nad akceptacją choroby, psychoedukację, terapie behawioralne, ewentualnie nawiązywać kontakty z psychiatrą w celu rozważenia włączenia farmakoterapii jako sposoby, których wdrożenie w proces leczenia może poprawy jakość życia chorych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top