PL EN
ARTICLE
Badania polskich psychoterapeutów – z jakimi pacjentami pracują i jakie stosują metody psychoterapii
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychoterapii
 
2
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
 
3
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Stosowanej
 
4
Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
 
5
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 
 
Data nadesłania: 07-11-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-03-2017
 
 
Data akceptacji: 14-04-2017
 
 
Data publikacji online: 24-08-2017
 
 
Data publikacji: 24-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Szymańska   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychoterapii, Ryńska 35, (Borki), 05-255 STARE ZAŁUBICE, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(4):731-751
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zdecydowana większość badań prowadzonych w populacji psychoterapeutów dotyczy częstości (1) stosowanych specyficznych metod pracy oraz (2) kategorii korzystających z terapii pacjentów. W mniejszym stopniu analizuje natomiast powiązania między tymi dwiema grupami zmiennych. Podstawowym celem prezentowanych badań było stwierdzenie, jaka jest praktyka polskich terapeutów w zakresie łączenia metod pracy ze zróżnicowanymi diagnozami pacjentów.

Metoda:
W badaniu uczestniczyło 1838 terapeutów deklarujących prowadzenie psychoterapii w Polsce (80% kobiet i 20% mężczyzn). Badani wypełniali - głównie drogą internetową - ankietę składającą się z pytań, których zakres dotyczył przede wszystkim działalności psychoterapeutycznej i przygotowania do jej wykonywania. W opisanym badaniu wykorzystano dwie grupy informacji z ankiety n.t. (1) metod pracy stosowanych przez psychoterapeutów oraz (2) kategorii poddawanych psychoterapii pacjentów - wyodrębnionych ze względu na rodzaj zgłaszanych problemów, diagnoz.

Wyniki:
Wyniki badań ujawniły, że można wyodrębnić w Polsce trzy grupy/klasy terapeutów ze względu na sposób, w jaki łączą metody pracy psychoterapeutycznej z kategoriami prowadzonych pacjentów.

Wnioski:
Pozwalają też stwierdzić, iż większa liczba metod pracy, jakimi posługują się terapeuci, jest związana z podejmowaniem psychoterapii wobec bardziej zróżnicowanych kategorii pacjentów.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top