PL EN
ARTICLE
Ludwika Karpińska: „polska pani filozof” – zapomniana prekursorka polskiej psychoanalizy
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 08-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-06-2015
 
 
Data akceptacji: 05-06-2015
 
 
Data publikacji online: 24-08-2017
 
 
Data publikacji: 24-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Dembińska   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(4):753-765
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiona została sylwetka psycholog Ludwiki Karpińskiej–Woyczyńskiej, pierwszej Polki działającej na rzecz popularyzacji psychoanalizy i psychologii eksperymentalnej. Karpińska należała do pierwszego pokolenia „polskich Freudystów” razem z Ludwikiem Jekelsem, Stefanem Borowieckim, Hermanem Nunbergiem, Janem Nelkenem, Karolem de Beaurain. Opisana została trudna droga Karpińskiej do zdobycia wyższego wykształcenia. Podkreślony został wkład Karpińskiej w rozwój psychoanalizy światowej, zaprezentowano przegląd jej najważniejszych publikacji psychoanalitycznych (polskich i zagranicznych) do wybuchu I wojny światowej, udział w konferencjach naukowych oraz współpraca z najważniejszymi ośrodkami psychoanalitycznymi w Zurychu i w Wiedniu i ich przedstawicielami (Jungiem, Freudem, Jekelsem). Zaprezentowano także szersze tło historyczne opisywanych wydarzeń. Powojenna działalność Karpińskiej ściśle wiązała się z badaniami ilorazu inteligencji i psychotechnicznymi dzieci i młodzieży. Przedstawiona została działalność Miejskiej Pracowni Psychologicznej w Łodzi, której kierowniczką w latach 1920-1930 była Karpińska, jej dokonania naukowe w zakresie badania poziomu inteligencji, najważniejsze publikacje z lat 1921-1930, współpraca z zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym profilu oraz wysiłki na rzecz utworzenia Poradni Zawodowej. Słowa kluczowe: historia psychoterapii, prekursorzy polskiej psychoanalizy
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top