PL EN
ARTICLE
Sexual Addiction Screening Test - polska adaptacja
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii PAN
2
Swartz Center for Computational Neuroscience, Institute for Neural Computations, University of California, San Diego
3
Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mateusz Gola   

1. Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk 2. Swartz Center for Computational Neuroscience, Institute for Neural Computations, University of California, San Diego, Jaracza 1, 00-378 Warszawa, Polska
Data nadesłania: 28-04-2015
Data ostatniej rewizji: 15-01-2016
Data akceptacji: 16-01-2016
Data publikacji online: 28-02-2016
Data publikacji: 26-02-2017
 
Psychiatr Pol 2017;51(1):95–115
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Nałogowe zachowania seksualne są coraz częściej spotykane w praktyce psychoterapeutycznej, psychiatrycznej oraz seksuologicznej. Zyskują również coraz więcej uwagi ze strony naukowców. Obecnie dostępnych jest 25 anglojęzycznych kwestionariuszy służących do pomiaru poziomu natężenia utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Żadnego z nich nie zaadaptowano do polskich warunków. Celem naszych badań było opracowanie polskiej wersji Sexual Addiction Screening Test (SAST-R) – testu najczęściej używanego w badaniach nałogowych zachowań seksualnych.

Metoda:
Oszacowanie właściwości polskiej adaptacji kwestionariusza SAST-R (SAST-PL-M) przeprowadzono na grupie 558 heteroseksualnych mężczyzn.. W grupie tej 116 uczestników stanowiły osoby korzystające z pomocy psychologicznej w związku z nałogowymi zachowaniami seksualnymi, spełniające kryteria zaburzenia hiperseksualnego. Pozostałe osoby nie korzystały nigdy z pomocy psychologicznej, seksuologicznej lub psychiatrycznej w związku ze swoimi zachowaniami seksualnymi.

Wyniki:
Wartymi podkreślenia cechami SAST-PL-M są jego wysoki współczynnik rzetelności (Alfa Cronbacha = 0,904) oraz dobre właściwości przesiewowe w identyfikowaniu osób z ryzykiem nałogowych zachowań seksualnych (krzywa ROC w odniesieniu do progu 5 na 20 maksymalnych punktów charakteryzuję się czułością = 99,1% i specyficznością = 78,3%).

Wnioski:
SAST-PL-M może być stosowany jako narzędzie do badań przesiewowych pod kątem nałogowych zachowań seksualnych zarówno w badaniach klinicznych, jak i naukowych. Wyniki poniżej 5 punktów wskazują na bardzo niskie prawdopodobieństwo nałogowych zachowań seksualnych, podczas gdy punktacja powyżej 5 punktów wskazuje na potrzebę dodatkowego wywiadu klinicznego dotyczącego zachowań seksualnych. Wyniki SAST-PL-M można porównywać do wyników SAST-R z zagranicznych badań prowadzonych na populacjach heteroseksualnych mężczyzn.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674