PL EN
ARTICLE
Sexual Addiction Screening Test - polska adaptacja
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii PAN
 
2
Swartz Center for Computational Neuroscience, Institute for Neural Computations, University of California, San Diego
 
3
Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS
 
 
Data nadesłania: 28-04-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-01-2016
 
 
Data akceptacji: 16-01-2016
 
 
Data publikacji online: 28-02-2016
 
 
Data publikacji: 26-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Gola   

1. Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk 2. Swartz Center for Computational Neuroscience, Institute for Neural Computations, University of California, San Diego, Jaracza 1, 00-378 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(1):95-115
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Nałogowe zachowania seksualne są coraz częściej spotykane w praktyce psychoterapeutycznej, psychiatrycznej oraz seksuologicznej. Zyskują również coraz więcej uwagi ze strony naukowców. Obecnie dostępnych jest 25 anglojęzycznych kwestionariuszy służących do pomiaru poziomu natężenia utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Żadnego z nich nie zaadaptowano do polskich warunków. Celem naszych badań było opracowanie polskiej wersji Sexual Addiction Screening Test (SAST-R) – testu najczęściej używanego w badaniach nałogowych zachowań seksualnych.

Metoda:
Oszacowanie właściwości polskiej adaptacji kwestionariusza SAST-R (SAST-PL-M) przeprowadzono na grupie 558 heteroseksualnych mężczyzn.. W grupie tej 116 uczestników stanowiły osoby korzystające z pomocy psychologicznej w związku z nałogowymi zachowaniami seksualnymi, spełniające kryteria zaburzenia hiperseksualnego. Pozostałe osoby nie korzystały nigdy z pomocy psychologicznej, seksuologicznej lub psychiatrycznej w związku ze swoimi zachowaniami seksualnymi.

Wyniki:
Wartymi podkreślenia cechami SAST-PL-M są jego wysoki współczynnik rzetelności (Alfa Cronbacha = 0,904) oraz dobre właściwości przesiewowe w identyfikowaniu osób z ryzykiem nałogowych zachowań seksualnych (krzywa ROC w odniesieniu do progu 5 na 20 maksymalnych punktów charakteryzuję się czułością = 99,1% i specyficznością = 78,3%).

Wnioski:
SAST-PL-M może być stosowany jako narzędzie do badań przesiewowych pod kątem nałogowych zachowań seksualnych zarówno w badaniach klinicznych, jak i naukowych. Wyniki poniżej 5 punktów wskazują na bardzo niskie prawdopodobieństwo nałogowych zachowań seksualnych, podczas gdy punktacja powyżej 5 punktów wskazuje na potrzebę dodatkowego wywiadu klinicznego dotyczącego zachowań seksualnych. Wyniki SAST-PL-M można porównywać do wyników SAST-R z zagranicznych badań prowadzonych na populacjach heteroseksualnych mężczyzn.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top