PL EN
ARTICLE
Dysfunkcje seksualne mężczyzn nieheteroseksualnych – analiza i krytyka piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Seksuologii, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
2
Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 
 
Data nadesłania: 09-04-2016
 
 
Data akceptacji: 19-06-2016
 
 
Data publikacji online: 26-02-2017
 
 
Data publikacji: 26-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Grabski   

Katedra Psychiatrii UJ CM Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(1):85-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie wyników i omówienie metodyki dotychczas podjętych badań nad dysfunkcjami seksualnymi mężczyzn nieheteroseksualnych (MNH) wraz ze sformułowaniem wniosków dla przyszłych projektów badawczych oraz praktyki klinicznej. Praca jest kontynuacją naszej wcześniejszej publikacji, w której szerzej omówiliśmy szczególny kontekst zagadnienia związany ze specyfiką seksualności gejowskiej oraz sytuacją społeczną, dotykającą tych mężczyzn. Badania nad dysfunkcjami i problemami seksualnymi u MNH są nieliczne, a w Polsce nie były wykonywane. Cechuje je niespójna i daleka od doskonałości metodyka, zróżnicowane a zarazem nieporównywalne wyniki a wiele pytań pozostaje nadal bez odpowiedzi. Zwracają uwagę między innymi takie kwestie jak: dobór prób i ich reprezentatywność, czy trafność stosowanych metod identyfikowania dysfunkcji seksualnych. Nadal nie jest jasne czy problemy seksualne występują częściej u mężczyzn nieheteroseksualnych niż heteroseksualnych, w jaki sposób ta grupa sobie z nimi radzi i jak wpływają na ich funkcjonowanie. Dalszego poznania wymagają powiązania dysfunkcji seksualnych w tej grupie z różnymi aspektami tzw. stresu mniejszościowego, jak na przykład zinternalizowaną homofobią czy doświadczaniem dyskryminacji, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, infekcją HIV, czy stylem życia seksualnego i partnerskiego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top