PL EN
ARTICLE
Psychoterapia osób nieheteroseksualnych z perspektywy terapeutów i pacjentów – wzajemne oczekiwania i obawy.
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Psychology, Jagiellonian University
 
2
Chair of Psychiatry, Jagiellonian University Medical College
 
 
Data nadesłania: 04-11-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-01-2015
 
 
Data akceptacji: 03-01-2015
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Iniewicz   

Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński, ul., 31-120 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):585-597
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem badania było pokazanie podobieństw i różnic w deklarowanych celach terapeutycznych oraz w obawach dotyczących procesu terapeutycznego, między osobami LGB (lesbijki, geje i osoby biseksualne) i psychoterapeutami.

Metoda:
Badani z obydwóch grup wypełniali półustrukturyzowany kwestionariusz, dostępny anonimowo on line, poprzez wybór linku przesłanego wraz z zaproszeniem do udziału w badaniu. Kontakt z osobami LGB nawiązano poprzez największy portal internetowy dla osób nieheteroseksualnych w Polsce. Zaproszenie do badania przesłano również do psychoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Pytania i odpowiedzi w obu wersjach kwestionariusza zostały sformułowane tak, aby były ze sobą porównywalne.

Wyniki:
Dwa istotne cele terapeutyczne wskazane przez badanych z obu grup to: pomoc w akceptacji orientacji seksualnej oraz wsparcie emocjonalne w trudnościach związanych z życiem w nieprzyjaznym środowisku. Najczęstszą obawą osób LGB było to, że psychoterapeuta może próbować zmieniać ich orientację seksualną, natomiast psychoterapeuci najczęściej obawiali się bezradności w obliczu sytuacji społecznej osób LGB.

Wnioski:
Psychoterapeuci i osoby LGB zasadniczo zgadzają się co do celów terapeutycznych stawianych przed psychoterapią. Niekorzystna sytuacja społeczna osób nieheteroseksualnych w Polsce jest źródłem ich obaw związanych z relacjami psychoterapeutycznymi. Z kolei obawy psychoterapeutów wydają się w pewnym stopniu odpowiadać obawom osób LGB. Jedne i drugie odzwierciedlają obraz społeczeństwa w którym wciąż dominują heteroseksizm i homofobia.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top