PL EN
ARTICLE
Specyfika funkcjonowania seksualnego kobiet utrzymujących kontakty seksualne z kobietami
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM
 
2
O/K Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Instytut Psychologii UJ
 
4
Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
 
 
Data nadesłania: 18-12-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-02-2017
 
 
Data akceptacji: 19-06-2017
 
 
Data publikacji online: 29-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Grabski   

Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM; O/K Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):1075-1085
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy omawiamy specyfikę relacji seksualnych między kobietami z uwzględnieniem ich społeczno-kulturowego kontekstu. Problematyka ta jest wciąż mało znana, także wśród specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i seksualnym. Może to mieć poważne konsekwencje dla procesu adekwatnej diagnozy zgłaszanych przez kobiety problemów dotyczących seksualności. W artykule skupiamy się na wybranych czynnikach wpływających na specyfikę funkcjonowania seksualnego tej grupy, takich jak m. in: płeć, heteronormatywność i homofobia, czy społeczne przekazy dotyczące kobiecej seksualności i relacji seksualnych tworzonych przez kobiety. Podejmujemy również wątki tzw. „lesbijskiej śmierci łóżkowej” (ang. „lesbian bed death”) oraz fuzji w jednopłciowych związkach tworzonych przez kobiety, poddając je krytycznemu omówieniu. Na koniec prezentujemy holistyczny model Heather L. Armstrong i Elke D. Reissing opisujący problemy seksualne kobiet utrzymujących kontakty seksualne z kobietami. Poruszane przez nas zagadnienia uważamy za istotne z klinicznego punktu widzenia. Ich uwzględnienie przez profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i seksualnym może przyczynić się zarówno do pogłębienia refleksji nad problematyką seksuologiczną i relacyjną wnoszoną przez kobiety utrzymujące kontakty seksualne z kobietami, jak i skuteczniejszego niesienia pomocy tej grupie.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top