PL EN
ARTICLE
Problemy seksualne u mężczyzn homo- i biseksualnych – omówienie kontekstu zagadnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Seksuologii, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
2
Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
3
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 
 
Data nadesłania: 23-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-02-2016
 
 
Data akceptacji: 15-02-2016
 
 
Data publikacji online: 26-02-2017
 
 
Data publikacji: 26-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Grabski   

Katedra Psychiatrii UJ CM, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(1):75-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest omówienie szczególnego kontekstu występowania problemów seksualnych o charakterze dysfunkcji seksualnych w populacji mężczyzn homo- i biseksualnych. Problemy seksualne i ich ujawnienie stanowią dla mężczyzn z reguły trudne doświadczenie. W przypadku mężczyzn homo- i biseksualnych dodatkowe czynniki psychologiczne i społeczne mogą przyczyniać się do pojawiania się tych problemów, potęgować szczególnie bolesne ich doświadczanie, ale też utrudniać zwrócenie się i uzyskanie adekwatnej pomocy. Czynniki te związane są ze specyficznymi cechami seksualności gejowskiej, którymi jest na przykład brak oczywistych skryptów seksualnych dla mężczyzn homoseksualnych, pełna odwracalność wszystkich ról i pozycji seksualnych w kontaktach pomiędzy dwoma mężczyznami, czy niewystępowanie lęku przed niechcianą ciążą oraz szczególnym kontekstem psychospołecznym, na który składa się między innymi problematyka stresu mniejszościowego i zinternalizowanej homofobii. Świadomość występowania wspomnianych czynników może pomóc klinicystom – psychiatrom, seksuologom oraz psychologom – w skuteczniejszym niesieniu profesjonalnej pomocy tej grupie pacjentów, wolnej od uprzedzeń, opartej o pogłębioną refleksję i pozbawionej automatycznego przenoszenia doświadczeń z pracy z mężczyznami heteroseksualnymi.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top