PL EN
ARTICLE
Transformacja i zasady działania psychiatrycznego oddziału jednoimiennego w trakcie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 
 
Data nadesłania: 10-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-08-2020
 
 
Data akceptacji: 20-08-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Pilecki   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):865-875
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja doświadczeń Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (OKPDDiM) w podejmowaniu roli psychiatrycznego oddziału jednoimiennego dla Województwa Małopolskiego dla osób dorosłych oraz dla Polski południowej w wypadku dzieci i młodzieży w trakcie pandemii COVID-19. W pracy zaprezentowane zostały etapy transformacji, przyjęte rozwiązania praktyczne oraz trudności, na jakie napotkał zespół w trakcie tego procesu. W okresie od 9.04-29.05.2020 roku w warunkach stacjonarnych budynku OKPDDiM leczonych było 9 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, natomiast w dniach 23.03-23.05.2020 roku w głównej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie konsultujący psychiatrzy zaopatrywali 97 chorych zakażonych SARS-CoV-2. Nasze doświadczenia wskazały, że placówki opieki medycznej w Polsce, zwłaszcza te dedykowane pacjentom ze schorzeniami psychicznymi oraz domy opieki długoterminowej, nie były przygotowane do pracy w warunkach kryzysu pandemii. Sytuacja ta uwydatniła też brak rozwiązań systemowych na wypadek kryzysu na szczeblu ogólnokrajowym, w tym zwłaszcza dotyczących psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii sądowej. Funkcjonowanie w ramach kryzysu sanitarno-epidemiologicznego związanego z możliwością szybkiego pogarszania się stanu somatycznego pacjentów psychiatrycznych wskazuje dobitnie na konieczność powstawania oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych. Wymóg posiadania w ramach oddziałów różnych stref dla pacjentów z wykluczoną infekcją SARS-CoV-2 oraz bez wykluczonej infekcji powinien być uwzględniony w ramach reformy psychiatrii zakładającej regionalną odpowiedzialność ośrodków stacjonarnych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top