PL EN
ARTICLE
Czym jest katatonia u dzieci i młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 17-05-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-08-2019
 
 
Data akceptacji: 13-10-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 31-08-2020
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Remberk   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(4):759-775
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zespołu katatonicznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wieku rozwojowego. Najnowsze klasyfikacje wprowadziły zmiany w dotychczasowym rozumieniu katatonii. Katatonia może być rozpoznana jako odrębny zespół lub jako zespół towarzyszący innym zaburzeniom psychicznym. Kryteria diagnostyczne dla katatonii u dzieci i młodzieży są tożsame z kryteriami dla dorosłych, jednakże badacze zwracają uwagę na pewne odmienności obrazu klinicznego i względnie wysoki procent pacjentów ze schorzeniami somatycznymi, których manifestacją kliniczną jest zespół katatoniczny. Rośnie także liczba badań dotycząca współwystępowania katatonii i całościowych zaburzeń rozwoju. Z kolei schorzeniami opisywanymi w literaturze, lecz nieujętymi w sposób ścisły w klasyfikacjach jest przewlekły zespół odmowy i ostra śmiertelna katatonia. W niniejszej pracy omówiono także podstawowe zasady leczenia. Podstawowym leczeniem w katatonii jest stosowanie benzodiazepin i elektrowstrząsów. Zagadnienie diagnozy i leczenia katatonii ma duże znaczenie praktyczne. Jest to schorzenie, które nieprawidłowo rozpoznane i leczone może prowadzić do śmierci – a równocześnie jest to także choroba, w której dysponujemy skutecznym leczeniem.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top