PL EN
ARTICLE
Wokół problematyki władzy w rodzinie i w terapii rodzin
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej
 
 
Data nadesłania: 25-02-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-05-2019
 
 
Data akceptacji: 18-12-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2020
 
 
Data publikacji: 31-08-2020
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Józefik   

Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(4):777-789
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problematyka władzy stanowi ważny obszar refleksji w terapii rodzin i par, a także częsty przedmiot oddziaływań praktycznych. Tekst koncentruje się na dwóch zasadniczych pespektywach pokazujących władzę jako zjawisko złożone: systemowej i genderowej, które w połączeniu pozwalają na bardziej całościowe ujęcie zagadnienia. W artykule omówione zostało współczesne systemowe podejście do omawianej problematyki z zarysowaniem ograniczeń związanych z wczesnym rozumieniem cyrkularności i neutralności. Z drugiej strony przedstawia perspektywę genderową, coraz bardziej obecną w terapii rodzin, która uwypukla kulturowe dyskursy kobiecości/męskości, rozeznaje przywileje i ograniczenia z nimi związane oraz opisuje nierówności pozycji kobiet i mężczyzn w społeczeństwie odtwarzające się w związkach i w rodzinie. W tym rozumieniu walka o władzę w parze, zazwyczaj przekładająca się na trudności w rodzinie, jest nie tylko wyrazem trudności tej pary, powiązanych z doświadczeniami z rodzin pochodzenia lecz także reflektuje kulturowe przekazy, zinternalizowane oczekiwania dotyczące relacji pomiędzy płciami i ich funkcjonowania w rolach.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top