PL EN
ARTICLE
Akceptacja choroby i postrzeganie czasu u osób leczonych immunomodulacyjnie z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (SM-RR)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
 
2
Katedra i Klinika Neurologii PUM w Szczecinie
 
3
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 29-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-02-2015
 
 
Data akceptacji: 15-02-2015
 
 
Data publikacji: 31-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Król   

Instytut Psychologii Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Instytut Psychologii, Krakowska 69, 71-017 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(5):911-920
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Określenie profilu temporalnego u osób z RR-SM w porównaniu do osób zdrowych; zbadanie subiektywnej oceny akceptacji w aspekcie sprawności fizycznej i psychicznej oraz samodzielności. Próba wyróżnienia wskaźników akceptacji choroby u osób z RR-SM, z uwzględnieniem perspektywy temporalnej.

Metoda:
Skala Akceptacji Choroby (AIS, polska adaptacja: Z. Juczyński), Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo (ZTPI, polska adaptacja: M. Mażewski), autorski wywiad oceniający dane socjodemograficzne oraz subiektywna ocena funkcjonowania fizycznego, psychicznego i samodzielności (w odniesieniu do pomiaru za pomocą skali EDSS).

Wyniki:
Osoby z RR-SM koncentrują się bardziej niż osoby zdrowe na fatalistycznej i hedonistycznej teraźniejszości oraz przejawiają tendencję do rozważania negatywnej przeszłości. Akceptacja choroby koreluje pozytywnie z subiektywnym poczuciem sprawności fizycznej, psychicznej i samodzielności, natomiast negatywnie z oceną obiektywną (skala EDSS) i z czasem trwania choroby.

Wnioski:
Istotnymi predyktorami temporalnymi adaptacji do choroby jest unikanie myślenia o negatywnej przeszłości i koncentracja na hedonistycznej teraźniejszości. To ustalenie jest istotne dla holistycznego podejścia do leczenia osób z RR-SM. We wczesnym okresie choroby wskazane byłoby wsparcie psychologiczne ukierunkowane na zmianę perspektywy czasowej.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top