PL EN
ARTICLE
Diagnostyczna wartość testów neuropsychologicznych w łagodnych zaburzeniach poznawczych towarzyszących chorobie Parkinsona
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Poznawczej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 
2
Klinika Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
3
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 11-09-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-11-2013
 
 
Data akceptacji: 23-12-2013
 
 
Data publikacji: 20-04-2014
 
 
Autor do korespondencji
Ilona Paulina Laskowska   

Katedra Psychologii Poznawczej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul.Pawia 55, 85-355 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(2):331-343
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Łagodne zaburzenia poznawcze występują średnio u co czwartej osoby z chorobą Parkinsona bez rozpoznanego otępienia. Od niedawna traktowane są jako nowa jednostka diagnostyczna. W 2012 roku przyjęto ujednolicone kryteria umożliwiające zarówno rozpoznanie łagodnych zaburzeń poznawczych w chorobie Parkinsona (PD-MCI) jak i dalszą klasyfikację uwzględniającą profil zaburzeń poznawczych i prawdopodobieństwo ewolucji w kierunku otępienia. Kryteria diagnostyczne przedstawiono w formie warunków i wytycznych, z założeniem, że proces diagnozy oparty jest na ocenie neuropsychologicznej pacjenta. Pojęcie łagodnych zaburzeń poznawczych zostało zapożyczone i przez kilka lat bazowało na definicjach wypracowanych w chorobie Alzheimera. W proponowanych kryteriach nie wyróżnia się po raz pierwszy zaburzeń pamięciowych jako podstawy klasyfikacji. Zachowano jedynie dwie kategorie zaburzeń: jednorodne (single-domain) i niejednorodne (multiple-domain). Kwestią otwartą pozostaje pytanie czy przyjęte kryteria przyczynią się do trafnej diagnozy zaburzeń poznawczych i procesów otępiennych specyficznych dla choroby Parkinsona. Mimo pewnych ograniczeń zaprezentowane kryteria mogą z pewnością poprawić skuteczność monitorowania stanu chorego, dając jednocześnie nadzieję na właściwą terapię i wyższą jakość życia. Ponadto, ujednolicenie kryteriów diagnostycznych pozwoli ocenić przydatność narzędzi neuropsychologicznych jako podstawowej metody badania procesów neurodegeneracyjnych, nie tylko w chorobie Parkinsona.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top