PL EN
EDITORIAL MATERIAL
Editorial
 
More details
Hide details
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM
2
Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum
3
Zakład Psychoterapii SU w Krakowie
CORRESPONDING AUTHOR
Jerzy A. Sobański   

Katedra Psychoterapii UJ Collegium Medicum, Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
Submission date: 2018-10-07
Acceptance date: 2018-10-07
Online publication date: 2018-12-29
Publication date: 2018-12-29
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):953–954
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
no summary
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674