PL EN
Zalecenia ekspertów i konsultantów krajowych dotyczące postępowania u pacjentów leczonych z powodu migreny ze współwystępującą depresją. Diagnoza. Strategie terapeutyczne. Część 2
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Neurologiczna
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Neurologii
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Medyczny, Klinika Neurologii
 
4
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Klinika Neurologii
 
5
Lubelski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Neurologii
 
6
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
 
7
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1
 
8
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej
 
9
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii Klinicznej
 
10
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 09-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-05-2021
 
 
Data akceptacji: 29-06-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Gałecki   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):711-728
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia depresyjne są obecnie diagnozowane na podstawie kryteriów diagnostycznych ICD 10 (International Classification of Diseases) i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), obejmują osiowe objawy depresji i objawy dodatkowe, które muszę współwystępować przez co najmniej dwa tygodnie. Migrena diagnozowana jest na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy. Dzieli się zasadniczo na migrenę z aurą i bez aury, a ze względu na częstość napadów na migrenę epizodyczną i przewlekłą. Strategią terapeutyczną w leczeniu depresji jest stosowanie farmakoterapii w połączeniu z psychoterapią, natomiast w leczeniu migreny strategia zależy od częstości napadów bólu głowy (migrena epizodyczna vs migrena przewlekła) i od chorób współistniejących. W zakresie farmakoterapii zaburzeń depresyjnych leczenie pierwszej linii to leki z grupy z selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Poszzczególni przedstawiciele tej grupy leków różnią się cechami charakterystycznymi co jest istotne przy indywidualnych decyzjach terapeutycznych. Pozostałe grupy obejmują inne leki. Nowością jest wprowadzenie do leczenia migreny przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko białku CGRP lub receptorowi dla tego białka istnieje wiele doniesień wskazujących na szczególną przydatność przeciwciał monoklonalnych modyfikujących działanie białka CGRP – w leczeniu migreny u chorych z depresją.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top