PL EN
Zalecenia ekspertów i konsultantów krajowych dotyczące postępowania u pacjentów leczonych z powodu migreny ze współwystępującą depresją. Epidemiologia. Patomechanizm. Współchorobowość. Część 1
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Klinika Neurologiczna, Warszawa
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Medyczny, Klinika Neurologii
 
3
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurologii
 
4
Lubelski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Neurologii
 
5
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
 
6
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Neurologii
 
7
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1
 
8
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej
 
9
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii Klinicznej
 
10
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 09-04-2021
 
 
Data akceptacji: 09-05-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Gałecki   

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(4):697-710
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współwystępowanie migreny i depresji stanowi ważny problem kliniczny. Badania populacyjne wskazują, że pacjenci chorujący na migrenę są bardziej niż populacja ogólna narażeni na rozwój depresji. Odwrotna zależność również jest obserwowana w dużych badaniach populacyjnych. Rozpowszechnienie depresji wzrasta, a w konsekwencji wzrastają także koszty jej leczenia i konsekwencje społeczne. W odniesieniu do migreny, jest to druga w kolejności choroba neurologiczna z największym obciążeniem zdrowotnym. Obie jednostki chorobowe istnieją od wielu lat, jednakże dopiero w ostatnim czasie dokonał się postęp w zakresie rozumienia jej patomechanizmu. Etiopatogeneza zarówno migreny jak i depresji nie jest do końca poznana, prawdopodobnie jest wieloczynnikowa i złożona. W literaturze uwzględniane są zaburzenia neuroprzekaźnictwa, układ immunologiczny i predyspozycja genetyczna. Autorzy prezentują teorie etiopatogenetyczne obu chorób, ich rozpowszechnienie. Dzięki postępom w poszukiwaniu przyczyn opisywanych jednostek chorobowych odkrywane i badane są nowe punkty uchwytu dla terapii. Autorzy publikacji analizują także dane dotyczące współchorobowości tych schorzeń, omawiają prawdopodobne czynniki leżące u jej podłoża. Migrena często współwystępuje z różnymi chorobami przewlekłymi. Autorzy opisują predyktory kliniczne wystąpienia depresji u osób chorujących na migrenę, podkreślając znaczenie przesiewowego badania w kierunku depresji osób chorujących na migrenę.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top