PL EN
ARTICLE
Czy dieta w chorobie dwubiegunowej ma znaczenie?
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
2
Department of Epidemiology, German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke
 
3
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
4
Pracownia Neuropsychobiologii, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 25-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-10-2017
 
 
Data akceptacji: 17-10-2017
 
 
Data publikacji online: 27-10-2018
 
 
Data publikacji: 27-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Łojko   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(5):783-795
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ostatnich latach coraz częściej wskazuje się, że dieta/odżywianie ma znaczenie w patogenezie, przebiegu i skuteczności leczenia różnorodnych zaburzeń psychicznych. Większość opublikowanych dotychczas badań dotyczyła roli żywienia i poszczególnych składników pokarmowych (nutrients) w rozwoju i leczeniu depresji. Wyniki wskazywały na zależności między dietą a ryzykiem rozwoju depresji. Niewiele badań dotyczyło zależności między dietą a chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD), choć można przypuszczać, iż część obserwacji dotycząca osób chorujących na depresję może dotyczyć pacjentów z CHAD. Autorzy przedstawiają przegląd badań dotyczących związku między dietą a chorobą dwubiegunową i zastosowania interwencji dietetycznych w leczeniu CHAD. Omówiono również zastosowanie w leczeniu CHAD składników odżywczych, m.in. wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, N-acetylocysteiny, witaminy D, kwasu foliowego, cynku. Dla pacjenta uzupełnienie leczenia zaburzeń nastroju o zalecenia dietetyczne, suplementację wybranymi składnikami odżywczymi, uzupełnianie mikroelementów, może dawać, oprócz pośredniego i bezpośredniego działania na funkcjonowanie mózgu, możliwość większego współuczestniczenia w leczeniu, zwiększać poczucie kontroli, radzenia sobie, co może mieć istotny wpływ na przebieg CHAD i skuteczność jej leczenia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top