PL EN
ARTICLE
Wieloprofilowe postępowanie w konwersyjnych zaburzeniach ruchu u dzieci – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
 
2
Zakład Rehabilitacji, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
3
Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
 
 
Data nadesłania: 06-01-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-04-2015
 
 
Data akceptacji: 30-04-2015
 
 
Data publikacji online: 24-08-2018
 
 
Data publikacji: 24-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Lenart-Domka   

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, 35-301 Rzeszów Lwowska 60. Zakład Rehabilitacji, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Sabały, 1, 35-302 Rzeszów, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(4):685-695
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Pacjenci z zaburzeniami konwersyjnymi często prezentują deficyty ruchowe bez żadnej przyczyny o charakterze organicznym. Najczęściej spotykanymi objawami ruchowymi są drżenia, osłabienie kończyn oraz zaburzenia chodu. Prawidłowa diagnoza i leczenie oraz współpraca pacjenta i jego rodziny podczas terapii mają zasadniczy wpływ na osiągnięcie szybkiego wyzdrowienia. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie wielodyscyplinarnego postępowania terapeutycznego w ruchowych zaburzeniach konwersyjnych u dzieci dla uzyskania optymalnych efektów leczenia zilustrowane opisem przypadku choroby.

Metoda:
Opis przypadku: dziewięcioletni chłopiec z drżeniem kończyn, ataksją tułowia, zaburzeniami równowagi oraz znaczną niesprawnością w samodzielnej lokomocji na podłożu zaburzeń konwersyjnych został przyjęty na stacjonarny pobyt rehabilitacyjny z powodu braku postępu w dotychczasowym ponad czteromiesięcznym leczeniu obejmującym podawanie hydroxyzyny oraz nieregularne uczestnictwo w psychoterapii. Wdrożono jednoczasowo postępowanie obejmujące behawioralne modyfikacje w usprawnianiu ruchowym, psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz leczenie farmakologiczne sertraliną. Szczególną uwagę zwrócono na uzyskanie akceptacji rodziców dziecka do prowadzonej skojarzonej formy terapii uznając, że dotychczasowe leczenie było niewydolne z powodu braku przekonania rodziców o psychogennych przyczynach objawów, skupieniu się na nadmiernym diagnozowaniu dziecka, co utrudniało znacznie prowadzenie prawidłowego leczenia.

Wyniki:
Po trzytygodniowym okresie kompleksowego leczenia pacjent odzyskał całkowicie sprawność ruchową, niezależność funkcjonalną oraz społeczną adekwatnie do swojego wieku.

Wnioski:
Równoczesne wdrożenie wieloprofilowego postępowania jest skuteczną metodą leczenia ruchowych zaburzeń konwersyjnych u dzieci. Warunkiem jego powodzenia jest przekonanie rodziców o psychogennym podłożu objawów, konieczności podjęcia skojarzonego leczenia, co sprzyja uzyskaniu pełnej współpracy w procesie terapeutycznym.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top