PL EN
Funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) w Polsce w czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 08-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-09-2022
 
 
Data akceptacji: 20-11-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Daria Biechowska   

Zakład Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(3):637-645
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Opracowanie dotyczy środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej realizowanego w ramach programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego (CZP) w czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Celem opracowania jest scharakteryzowanie zmian w funkcjonowaniu Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP) w Polsce w czasie pandemii.

Metoda:
Zmiana koncepcji opieki psychiatrycznej i przejście w kierunku modelu środowiskowego w ramach CZP to m.in. brak konieczności przedstawienia i realizacji ściśle określonych harmonogramów przez świadczeniodawców co pozwala odpowiedzieć na bieżące potrzeby pacjentów oraz umożliwiło dostosowanie warunków i sposobów udzielania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w Polsce w czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wyniki:
Na podstawie doświadczeń z okresu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przedstawiono rekomendacje dotyczące poprawy organizacji pracy CZP w Polsce.

Wnioski:
1. Pilnie potrzebna jest nowa mapa organizacji usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego po okresie szczytu pandemii w Polsce. 2. Dobrze funkcjonująca opieka środowiskowa sprzyja dobremu rozeznaniu potrzeb pacjentów i ich warunków życia, co sprawia, że nawet w sytuacji np. pandemii, nie ma elementu zaskoczenia oraz znane są kanały i sposoby reagowania na zaistniałą sytuację nadzwyczajną (w ramach obszarów związanych m.in. z oceną ryzyka czy zarzadzanie zmianą). W sytuacji epidemii pilotażowe CZP szybko i łatwo dostosowały sposoby reagowania do zmieniających się lub nowych potrzeb/nowych okoliczności. 3. W ramach działań w zakresie reform opieki psychiatrycznej w Polsce na obecnym etapie stosowne wydaje się wykorzystanie wszelkich obserwacji oraz informacji na temat funkcjonowania i organizacji pracy podmiotów które były włączone w czasie pandemii SARS-COVID-19 do programu pilotażowego CZP, aby nieustannie doskonalić funkcjonowanie nowego modelu opieki zdrowia psychicznego, który jest oparty na opiece środowiskowej (CZP).

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top