PL EN
Walidacja polskiej wersji skali FCV–19S oraz jej właściwości psychometryczne w populacji dzieci i młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 29-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2021
 
 
Data akceptacji: 16-12-2021
 
 
Data publikacji online: 30-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Maria Kalenik   

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(3):647-656
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Pandemia COVID-19 mogła mieć wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce. Sytuacja epidemiologiczna wciąż się zmienia i trudno przewidzieć jej dalszy przebieg. Wciąż trwają dyskusje na temat możliwych korzyści jak i konsekwencji powrotu dzieci do szkół. Z tego względu uzasadnione jest opracowanie polskiej wersji językowej prostego i łatwego w użyciu narzędzia diagnostycznego, które umożliwi szybką ocenę nasilenia lęku i umożliwi tym samym identyfikację dzieci, wymagających szczególnego wsparcia psychologicznego. Celem badania było opracowanie polskiej adaptacji niedawno opublikowanej skali „Fear of COVID-19 Scale” oraz zbadanie właściwości psychometryczne polskiej wersji wśród populacji dzieci i młodzieży.

Metoda:
Badaniem objęto 167 uczestników w wieku od 10 do 17 lat. Zostało ono przeprowadzone w formie ankiety on-line w trzech grupach - wśród pacjentów z rozpoznaniem psychiatrycznym, uczniów oraz dzieci z domów dziecka.

Wyniki:
Analiza zebranych danych wykazała, że polska wersja skali FCV-19S ma dobre właściwości psychometryczne. Konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła jednokierunkową strukturę skali. Rzetelność wyniku ogólnego okazała się zadowalająca (α Cronbacha = 0,831). Ponadto analizy porównawcze grup wykazały, że największy niepokój przed koronawirusem zgłaszały dzieci z domów dziecka.

Wnioski:
Nasze wyniki sugerują, że polska wersja skali FCV-19S jest trafnym i wiarygodnym narzędziem, które można wykorzystać do psychologicznej oceny nasilenia lęku przed COVID 19 wśród dzieci i młodzieży.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top