PL EN
Miejsce selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) w leczeniu zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cz. I – Skuteczność kliniczna i obszary zastosowania
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.z o.o
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
3
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Psychiatrii Młodzieży
 
4
Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum w Krakowie, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 04-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-08-2023
 
 
Data akceptacji: 22-08-2023
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Honorata Janas-Kozik   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.z o.o
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):899-916
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W populacji dorosłych pacjentów leczeniu dużej depresji zarówno interwencje psychoterapeutyczne i farmakologiczne są skuteczne, to jednak leki przeciwdepresyjne pozostają podstawą leczenia. W przypadku psychiatrii dzieci i młodzieży istnieją nadal kontrowersje, czy stosować interwencje farmakologiczne i jaki lek preferować. Pomimo, iż leczenie psychoterapeutyczne nadal jest uważane za terapię pierwszego rzutu, to leki przeciwdepresyjne są szeroko stosowane w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży, a liczba przepisywanych w tym wskazaniu leków z czasem wzrosła. W Polsce z refundowanych leków przeciwdepresyjnych korzysta aktualnie ok. 57 tys. pacjentów w wieku do 18. r.ż. Leki przeciwdepresyjne są na ogół skuteczne i dobrze tolerowane przez dzieci, ale od 31% do 48% nie zareaguje na nie, a do 25% doświadczy działań niepożądanych. Celem pracy był o przedstawienie skuteczności i tolerancji leków przeciwdepresyjnych stosowanych w depresji w populacji pediatrycznej. Spośród wszystkich SSRI największa ilość danych pochodzących z krótkoterminowych RCT oraz ich metaanaliz wskazuje na skuteczność fluoksetyny u pacjentów z diagnozą depresji < 18r.ż. co nadal czyni ją lekiem pierwszego wyboru w tym wskazaniu. Wyniki metaanaliz nie pozwalają jednak na wyciagnięcie jednoznacznych wniosków co do skuteczności poszczególnych SSRI w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży. Pojedyncze badania kontrolowane placebo wskazują na skuteczność sertraliny, escitalopramu oraz citalopramu w leczeniu depresji pacjentów w wieku <18r.ż., co czyni je istotnymi, godnymi rozważenia opcjami terapeutycznymi. Brak jest rzetelnych dowodów dotyczących efektywności fluwoksaminy.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top