PL EN
ARTICLE
Problemy zdrowotne u kobiet nosicielek premutacji w genie FMR1
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Genetyki Klinicznej, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 13-09-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-10-2016
 
 
Data akceptacji: 11-10-2016
 
 
Data publikacji online: 29-10-2017
 
 
Data publikacji: 29-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Zofia Lisik   

Zakład Genetyki Klinicznej Katedra i Zaklad Biologii Ogólnej Molekularnej i Genetyki Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul.Medyków 18, 42-583 Katowice, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(5):899-907
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Nosicielstwo premutacji w genie FMR1 dotyczy 1 na 130-260 kobiet oraz 1 na 250-810 mężczyzn. Obecnie wiadomo, że nosiciele premutacji są w grupie ryzyka rozwinięcia spektrum zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych oraz immunologicznych w wieku dorosłym. Choroby z związane z łamliwym chromosomem X spowodowane przez mutacją dynamiczną (powielenie trójek zasad CGG) można podzielić na 3 jednostki chorobowe: FXS – zespól łamliwego chromosomu X, FXPOI - związana z chromosomem X pierwotna niewydolność jajników, FXTAS - związany z chromosomem X zespół drżenia i ataksji, które mogą występować u członków kilku pokoleń jednej rodziny. Choroby immunologiczne częściej występują u nosicieli premutacji w porównaniu z grupą kontrolną, szczególnie dotyczy to niedoczynności tarczycy oraz fibromialgii. Chociaż choroby związane z FMR1 nie są uleczalne, to jednak postawienie diagnozy w odpowiednim czasie jest ważne ze względu na możliwość wdrożenia leczenia oraz interwencji behawioralnych mających na celu łagodzenie objawów. Wiedza o nosicielstwie allela z powieloną liczbą powtórzeń CGG pozwala na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących prokreacji i planowania rodziny.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top