PL EN
Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych. Czynniki bezpośrednio związane z leczeniem psychiatrycznym.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii III Klinika Psychiatrii
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii III Klinika Psychiatrii
 
3
Kierownik III Kliniki Psychiatrii Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Data nadesłania: 26-03-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-08-2013
 
 
Data akceptacji: 20-08-2013
 
 
Data publikacji: 16-12-2013
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Tyszkowska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii III Klinika Psychiatrii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(6):1011-1022
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest pokazanie niejednoznacznych związków między procesem zdrowienia a wdrażanym leczeniem psychiatrycznym. Wraz z diagnozą, osoba chora psychicznie zostaje automatycznie przydzielona do rozpoznawanej społecznie grupy i objęta systemem opieki psychiatrycznej. Osoby z rozpoznaniem poważnej choroby psychicznej muszą zmierzyć się nie tylko z nową własną sytuacją zdrowotną, przystosować do dostępnego systemu opieki zdrowotnej, ale również zmierzyć się z reakcją otoczenia. Proces zdrowienia w chorobach psychicznych obejmuje oprócz remisji objawów i odzyskania normalnego funkcjonowania oraz satysfakcji z życia, również osobistą przemianę i przeciwstawienie się stygmatowi. Znacząca część społeczeństwa demonstruje stygmatyzujące opinie i dyskryminujące zachowania w stosunku do chorych psychicznie, co nie ułatwia im powrotu do zdrowia i reintegracji społecznej. Najbliższe otoczenie chorego psychicznie zdominowane jest przez personel psychiatryczny, innych chorych psychicznie, leki psychotropowe i szpital psychiatryczny. Wymienione czynniki związane bezpośrednio z diagnozą i leczeniem psychiatrycznym mają pomagać choremu w zdrowieniu. W rzeczywistości mogą w różnym stopniu jednocześnie sprzyjać zdrowieniu, jak i być źródłem dodatkowego cierpienia, utrudniać powrót do zdrowia poprzez swój stygmatyzujący charakter. Osoby chore psychicznie często pomimo osiągniętej poprawy objawów i funkcjonowania pozostają poza głównym nurtem życia społecznego, wykluczone i w izolacji społecznej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top