PL EN
Opieka nad chorym weteranem – obraz systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Departamencie Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych
 
Więcej
Ukryj
1
-
 
2
Acute Psychiatric Services, Department of Psychiatry, VA – Central California Health Care System, Fresno, CA, USA
 
 
Data nadesłania: 21-12-2013
 
 
Data akceptacji: 22-12-2013
 
 
Data publikacji: 19-12-2013
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Klasa   

-, -, - -, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2013;47(6):1077-1086
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla weteranów w USA na przykładzie stanu Kalifornia. Przedstawione zostały także dwa opisy przypadków klinicznych ilustrujące problematykę zaburzeń zdrowia psychicznego tej populacji pacjentów. Weterani, jak również żołnierze służby czynnej oraz cywilni pracownicy wojska stanowią grupę pacjentów zmagających się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającą rosnącej uwagi klinicystów nie tylko w USA, ale wszystkich krajach, które zaangażowane są w misje wojskowe/pokojowe. W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla weteranów w USA na przykładzie stanu Kalifornia. Przedstawione zostały także dwa opisy przypadków klinicznych ilustrujące problematykę zaburzeń zdrowia psychicznego tej populacji pacjentów. Weterani, jak również żołnierze służby czynnej oraz cywilni pracownicy wojska stanowią grupę pacjentów zmagających się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającą rosnącej uwagi klinicystów nie tylko w USA, ale wszystkich krajach, które zaangażowane są w misje wojskowe/pokojowe. W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla weteranów w USA na przykładzie stanu Kalifornia. Przedstawione zostały także dwa opisy przypadków klinicznych ilustrujące problematykę zaburzeń zdrowia psychicznego tej populacji pacjentów. Weterani, jak również żołnierze służby czynnej oraz cywilni pracownicy wojska stanowią grupę pacjentów zmagających się z zaburzeniami zdrowia psychicznego, wymagającą rosnącej uwagi klinicystów nie tylko w USA, ale wszystkich krajach, które zaangażowane są w misje wojskowe/pokojowe.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top