PL EN
Zależności między różnymi wymiarami temperamentu a stężeniami wybranych cytokin i zespołem stresu pourazowego powstałym u mężczyzn po urazach mechanicznych kończyn dolnych.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚUM w Katowicach
 
2
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚUM w Katowicach
 
3
Gabinet Psychologiczny Martines Cubells, Walencja, Hiszpania
 
 
Data nadesłania: 12-04-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-05-2014
 
 
Data akceptacji: 15-05-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Kunert   

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Pyskowicka 49, 42-612 Tarnowskie Góry, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):697-708
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy była analiza zależności różnych wymiarów temperamentu a stężeniami wybranych cytokin i PTSD u mężczyzn po urazach mechanicznych kończyn dolnych.

Metoda:
Do oceny PTSD wykorzystano Kwestionariusz PTSD wersja czynnikowa (1, 2). Cechy temperamentu badano za pomocą Formalnej Charakterystyki Zachowania-Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) (3). Stężenia wybranych cytokin oznaczono metodą ELISA. Cała populacja osób biorących udział w badaniu została wyselekcjonowana z większej populacji liczącej 80 osób. Wyeliminowano z badań 15 osób u których wystąpiły cechy stanu zapalnego. Grupa z PTSD liczyła 33 osoby, grupa kontrolna 32.

Wyniki:
Z PTSD dodatnio statystycznie istotnie korelowały: persewerwtywność i reaktywność emocjonalna, ujemnie: żwawość, wytrzymałość i aktywność. Nie wykazano korelacji statystycznie istotnych między stężeniami wybranych cytokin: rozpuszczalny receptor interleukiny-2 (sIL-2), interleukina-6 (IL-6), interleukna-10 (IL-10),czynnik martwicy nowotworów-alfa (TNF-alfa) i interferonem-gamma (IFN-gamma) a cechami temperamentu. Omówiono także zależności między cechami temperamentu, PTSD a różnymi wymiarami osobowości.

Wnioski:
1. U pacjentów z cechami temperamentu takimi jak perseweratywność i reaktywność emocjonalna istniało większe ryzyko wystąpienia PTSD. 2. U pacjentów z cechami temperamentu takimi jak żwawość, aktywność i wytrzymałość ryzyko wystąpienia PTSD było mniejsze. 3. Stężenie badanych cytokin (sIL-2, IL-6, IL-10, TNF-alfa, IFN-gamma) nie było zależne od cech temperamentu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top