Zeszyty (Issues)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl , wpłaty na konto 42 1020 2892 0000 5302 0015 4849.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty

Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry) - Polish fulltexts

PSYCHIATRIA POLSKA 2014; VOL. 48, NR. 3
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS

Od Redakcji


Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 417–428
Agnieszka Kraszewska, Maria Abramowicz, Maria Chłopocka-Woźniak, Jerzy Sowiński, Janusz Rybakowski
Wpływ stosowania litu na czynność gruczołu tarczowego u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: The effect of lithium on thyroid function in patients with bipolar disorder

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 429–439
Magda Błachno, Anita Bryńska, Celina Tomaszewicz-Libudzic, Gabriela Jagielska, Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk
Wpływ objawów obsesyjno-kompulsyjnych na przebieg jadłowstrętu psychicznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: The influence of obsessive compulsive symptoms on the course of anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 441–451
Katarzyna Jaros, Urszula Oszwa
Umiejscowienie poczucia kontroli u dziewcząt z syndromem gotowości anorektycznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Locus of control in girls with anorexia readiness syndrome

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 453–464
Elżbieta Paszyńska, Agnieszka Słopień, Zuzanna Ślebioda,
Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Monika Węglarz, Andrzej Rajewski
Ocena makroskopowa błony śluzowej jamy ustnej i analiza pH śliny u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Macroscopic evaluation of the oral mucosa and analysis of salivary pH in patients with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 465–475
Dorota Kułakowska, Katarzyna Biernacka, Ewelina Wilkos, Filip Rybakowski, Katarzyna Kucharska-Pietura
Deficyty neuropoznawcze i społecznego poznania u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurocognitive and social cognition deficits in patients with anorexia nervosa

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 477–487
Monika Bąk-Sosnowska, Beata Naworska, Aleksander Owczarek,
Jerzy Chudek, Violetta Skrzypulec-Plinta, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Strategie radzenia sobie z nadmierną masą ciała oraz szacunek do siebie i własnego ciała w kontekście analizy transakcyjnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Coping with overweight strategies, self-esteem and body-esteem in the context of transactional analysis

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 489–502
Roksana Epa, Natalia Czyżowska, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Józef Krzysztof Gierowski
Profil rozumowania moralnego osób z chorobą afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: Profile of moral reasoning in persons with bipolar affective disorder

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 503–513
Dominika Górska, Monika Marszał
Mentalizacja i teoria umysłu w organizacji osobowości borderline – różnice pomiędzy afektywnymi i poznawczymi aspektami poznania społecznego w patologii emocjonalnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 515–526
Anna Bodnar, Marta Andrzejewska, Janusz Rybakowski
Zaburzenia poznania społecznego w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej – podobieństwa i różnice
FREE ENGLISH FULLTEXT: Disturbances of social cognition in schizophrenia and bipolar disorder – similarities and differences

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 527–539
Krzysztof Jan Bobrowski, Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka
Skuteczność programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci na progu dojrzewania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effectiveness of alcohol prevention program for pre-adolescents

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 541–551
Izabela Gorzkowska, Grzegorz Gorzkowski, Agnieszka Samochowiec, Aleksandra Suchanecka, Jerzy Samochowiec
Związek polimorfizmu genu transportera serotoniny 5HTT z obrazem klinicznym u adolescentów z ADHD-podtyp mieszany (zaburzenie hiperkinetyczne) oraz u młodzieży wcześnie eksperymentującej z alkoholem
FREE ENGLISH FULLTEXT: An interaction between a polymorphism of the serotonin transporter (5HTT) gene and the clinical picture of adolescents with combined type of ADHD (hyperkinetic disorder) and youth drinking

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 553–562
Aneta Pasternak, Katarzyna Schier
Życie bez dzieciństwa – parentyfikacja u kobiet z syndromem DDA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Life without childhood – parentification of women with ACoA syndrome

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 563–572
Krzysztof Szwajca
Sprężystość (resilience) i odpowiedzi na doświadczenia urazowe – fascynujący i trudny obszar badań
FREE ENGLISH FULLTEXT: Resilience and responses to the experience of trauma – a fascinating but difficult study area

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 573–597
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski, Edyta Dembińska,
Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Bogna Smiatek-Mazgaj
Seksualne wydarzenia urazowe a życie seksualne i związek pacjenta
FREE ENGLISH FULLTEXT: Childhood sexual traumatic events and sexual life and relationship of a patient

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 599–613
Joanna Rymaszewska, Justyna Mazurek, Joanna Szczepańska-Gieracha
Zmiany funkcjonowania zawodowego i w związkach osób z zaburzeniami psychicznymi leczonych ambulatoryjnie
w obserwacji dwuletniej

FREE ENGLISH FULLTEXT: Dynamics of occupational and relational functioning of outpatients with mental disorders in two-year observation

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 615–625
Agnieszka Popiel
Terapia poznawcza poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive therapy of trauma related guilt in patients with PTSD

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 627–630
Marek Jarema
Wspomnienie pośmiertne. Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska

Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 631–636
OMÓWIENIA KSIĄŻEK I CZASOPISMISSN 0033-2674


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

 

Psychiatria Polska
jest indeksowana w:

INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,48)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus
Cochrane Library
CrossRef/DOI


Psychiatria Polska
is an open access journal


Rekomendujemy stronę:
We recommend:
Pharmacological Reports
+48 012 633 40 67
telefon kontaktowy