Zeszyty (Issues)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

 2016 

v.50

 2015 

v.49

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


 


NOWOŚĆ:
Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl , wpłaty na konto 42 1020 2892 0000 5302 0015 4849.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty
Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry)

PSYCHIATRIA POLSKA 2015; VOL. 49, NR. 5
WYDANIE ZESZYTU WSPIERANE ZE ŚRODKÓW DUN MNiSW

FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS & FREE ACCESS TO POLISH FULLTEXTS


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 879–881
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59546
Dominika Dudek, Jerzy Sobański, Katarzyna Klasa
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji
FREE ENGLISH FULLTEXT: Editorial


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 883–895
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/32566
Katarzyna Szaulińska, Robert Pływaczewski, Olga Sikorska,
Justyna Holka-Pokorska, Aleksandra Wierzbicka, Adam Wichniak, Paweł Śliwiński
FREE POLISH FULLTEXT: Obturacyjny bezdech senny w ciężkich chorobach psychicznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Obstructive sleep apnoea in severe mental disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 897–910
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/32182
Wojciech Guenter, Joanna Jabłońska, Maciej Bieliński, Alina Borkowska
FREE POLISH FULLTEXT: Neuroobrazowe i genetyczne korelaty zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu stwardnienia rozsianego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Neuroimaging and genetic correlates of cognitive dysfunction in multiple sclerosis


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 911–920
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38740
Joanna Król, Małgorzata Szcześniak, Dorota Koziarska, Teresa Rzepa
FREE POLISH FULLTEXT: Akceptacja choroby i postrzeganie czasu u osób leczonych immunomodulacyjnie z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (RR-SM)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Time perception and illness acceptance among remitting-relapsing multiple sclerosis patients under treatment


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 921–930
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/35395
Dominika Narowska, Milena Bożek, Katarzyna Krysiak, Jakub Antczak,
Justyna Holka-Pokorska, Wojciech Jernajczyk, Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Częste problemy w leczeniu zespołu niespokojnych nóg – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Frequent difficulties in the treatment of restless legs syndrome – case report and literature review


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 931–944
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/34496
Jan Domaradzki
FREE POLISH FULLTEXT: Wpływ choroby Huntingtona na opiekunów rodzinnych – przegląd literatury
FREE ENGLISH FULLTEXT: The impact of Huntington disease on family carers – a literature overview


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 945–954
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/35269
Teresa Szupiany, Jolanta Pytko-Polończyk, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Potrzeby stomatologiczne pacjenta psychiatrycznego z zaburzeniami w odżywianiu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Dental needs of psychiatric patient with eating disorders


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 955–964
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/39064
Marta Kuty-Pachecka
FREE POLISH FULLTEXT: Czynniki psychologiczne i psychopatologiczne w łysieniu plackowatym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychological and psychopathological factors in alopecia areata


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 965–982
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/35958
Justyna Holka-Pokorska, Marek Jarema, Adam Wichniak
FREE POLISH FULLTEXT: Kliniczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu terapii niepłodności
FREE ENGLISH FULLTEXT: Clinical determinants of mental disorders occurring during the infertility treatment


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 983–991
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/30860
Monika Pawłowska, Dorota Kalka
FREE POLISH FULLTEXT: Poznawczo-motywacyjny model otyłości. Mechanizmy motywacyjne i inklinacje poznawcze w przetwarzaniu obrazów pożywienia przez osoby z nadmierną wagą
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive-motivational model of obesity. Motivational mechanisms and cognitive biases underlying the processing of food-related images by people with excess body weight


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 993–1004
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/32937
Marcin Siwek, Dominika Dudek, Rafał Jaeschke, Aldona Dembińska-Kieć, Leszek Witkowski,
Aleksandra Arciszewska, Ferdynand Hebal, Maciej Matłok, Małgorzata Malczewska-Malec,
Dominika Wnęk, Maciej W. Pilecki, Piotr Major, Roksana Epa, Janusz Rybakowski
FREE POLISH FULLTEXT: Cechy spektrum zaburzeń dwubiegunowych u osób otyłych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Bipolar spectrum features in obese individuals


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1005–1016
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/35649
Joanna Sendela, Beata Zduńczyk, Hanna Trippenbach-Dulska, Agnieszka Szypowska
FREE POLISH FULLTEXT: Występowanie objawów depresji u dzieci w wieku szkolnym z cukrzycą typu 1 – badanie kwestionariuszowe
FREE ENGLISH FULLTEXT: Prevalence of depressive symptoms in school-aged children with type 1 diabetes – a questionnaire study


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1017–1024
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/39536
Ewa Racicka, Anita Bryńska
FREE POLISH FULLTEXT: Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i 2 – rozpowszechnienie, czynniki ryzyka i sygnały ostrzegawcze
FREE ENGLISH FULLTEXT: Eating disorders in children and adolescents with type 1 and type 2 diabetes – prevalence, risk factors, warning signs


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1025–1041
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/6
Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka,
Edyta Dembińska, Łukasz Müldner-Nieckowski, Bogna Smiatek-Mazgaj, Krzysztof Rutkowski
FREE POLISH FULLTEXT: Skuteczność intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym oceniana za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006
FREE ENGLISH FULLTEXT: Effectiveness of intensive psychotherapy in a day hospital evaluated with Neurotic Personality Inventory KON-2006


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1043–1070
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59064
Witold Simon, Piotr Śliwka, Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa,
Paweł Sala, Wojciech Żak, Gregory Busath, Michael J. Lambert
FREE POLISH FULLTEXT: Dwupoziomowy ortogonalno-ukośny model Kwestionariusza Oceny Skuteczności Psychoterapii (Outcome Questionnaire, OQ-45.2) – polska adaptacja przy użyciu analizy czynnikowej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The orthogonal-oblique bi-level model of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2) – The case of the Polish factorial normalization


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1071–1088
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/38139
Andreea Mihaela Mihalca, Władysława Pilecka
FREE POLISH FULLTEXT: Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS) dla młodzieży
FREE ENGLISH FULLTEXT: The factorial structure and validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) in Polish adolescents


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1089–1099
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36754
Agnieszka Popiel, Bogdan Zawadzki
FREE POLISH FULLTEXT: Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Poczucia Winy Związanego z Traumą (TRGI-PL)
FREE ENGLISH FULLTEXT: Trauma Related Guilt Inventory – psychometric properties of the Polish adaptation (TRGI-PL)


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1101–1112
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/36826
Piotr Ścisło, Karina Badura-Brzoza, Piotr Gorczyca, Michał Błachut,
Robert Pudlo, Magdalena Piegza, Robert T. Hese
FREE POLISH FULLTEXT: Analiza konsultacji psychiatrycznych pacjentów szpitala wielospecjalistycznego
FREE ENGLISH FULLTEXT: Analysis of psychiatric consultations in a multidisciplinary hospital patients


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1113–1116
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59304
Ewa Bałkowiec-Iskra
FREE POLISH FULLTEXT: List do redakcji. Bezpieczeństwo stosowania wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny w czasie ciąży
FREE ENGLISH FULLTEXT: Letter to Editor. Use of specific SSRis and birth defects


Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1117–1119
DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59303
Sławomir Murawiec
FREE POLISH FULLTEXT: Sprawozdanie z 16. Międzynarodowego Kongresu Neuropsychoanalizy „Plastyczność i powtarzanie (oraz inne tematy)”
FREE ENGLISH FULLTEXT: Conference report. International Neuropsychoanalysis Congress: Plasticity and repetition [and other topics]), Amsterdam, Holandia, 9–11.07.2015 r.


REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC / REGULATIONS FOR THE AUTHORSISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 0,753)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Erih Plus, Cochrane Library
CrossRef/DOI

Psychiatria Polska
is an open access journal


We recommend:
Pharmacological Reports+48 12 633 40 67
telefon kontaktowy