Zeszyty (Issues)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl , wpłaty na konto 42 1020 2892 0000 5302 0015 4849.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty

Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry) - Polish fulltexts

PSYCHIATRIA POLSKA 2014; VOL. 48, NR. 4
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS


OD REDAKCJI


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 645–652

Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Monika Liwska,
Małgorzata Złotkowska, Tomasz Srebnicki, Anita Bryńska
Poziom lęku jako stanu i jako cechy oraz nasilenie depresji u matek dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami zachowania – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: State and trait anxiety level and increase of depression among mothers of children with attention deficit hyperactivity disorder and conduct disorder. Pilot study.


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 653–665

Filip Rybakowski, Anna Białek, Izabela Chojnicka, Piotr Dziechciarz, Andrea Horvath,
Małgorzata Janas-Kozik, Anetta Jeziorek, Ewa Pisula, Anna Piwowarczyk, Agnieszka Słopień,
Jolanta Sykut-Cegielska, Hanna Szajewska, Krzysztof Szczałuba, Krystyna Szymańska,
Ksymena Urbanek, Anna Waligórska, Aneta Wojciechowska, Michał Wroniszewski, Anna Dunajska
Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Autism spectrum disorders – epidemiology, symptoms, comorbidity and diagnosis


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 667–676

Monika Zielińska, Radosław Sterczyński, Aneta Bagińska
Profil wyników WISC-R uzyskiwany przez wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem dziecięcym
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Profile of WISC-R Scores in Children with High-Functioning Autism


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 677–688

Krzysztof Szczałuba
Diagnostyka genetycznych przyczyn chorób spektrum autystycznego z perspektywy lekarza specjalisty genetyki klinicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnostics of the genetic causes of autism spectrum disorders – a clinical geneticist’s view


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 689–700

Małgorzata Z. Lisik
Molekularne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu
FREE ENGLISH FULLTEXT: Molecular aspects of autism spectrum disorders


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 701–714

Justyna Holka-Pokorska, Marek Jarema, Adam Wichniak
Androgeny – wspólny marker biologiczny zaburzeń snu oraz wybranych dysfunkcji seksualnych?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Androgens – a common biological marker of sleep disorders and selected sexual dysfunctions?


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 715–726

Letizia Bossini, Valentina Fortini, Ilaria Casolaro, Claudia Caterini,
Despoina Koukouna, Federica Cecchini, Jim Benbow, Andrea Fagiolini
Dysfunkcje seksualne, choroby psychiczne a jakość życia – praca przeglądowa
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sexual dysfunctions, psychiatric diseases and quality of life: a review


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 727–738

Jowita Wycisk, Paweł Kleka
Postawa przyszłych psychologów wobec lesbijek wychowujących wspólnie dzieci w sytuacji interwencji skoncentrowanej na dziecku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Future psychologists’ attitudes toward lesbians raising children together in the situation of child focused intervention


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 739–758

Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Katarzyna Cyranka, Łukasz Müldner-Nieckowski,
Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski, Bogna Smiatek-Mazgaj, Michał Mielimąka
Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta
FREE ENGLISH FULLTEXT: Influence of cumulated sexual trauma on sexual life and relationship of a patient


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 759–771

Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński, Marta Tsirigotis-Maniecka
Autodestruktywność pośrednia a płeć psychologiczna
FREE ENGLISH FULLTEXT: Indirect self-destructiveness and psychological gender


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 773–787

Joanna Borowiecka-Karpiuk, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Rafał Jaeschke
Brzemię małżonków osób chorujących na depresję nawracającą lub chorobę afektywną dwubiegunową
FREE ENGLISH FULLTEXT: Spousal burden in partners of patients with major depressive disorder and bipolar disorder


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 789–808

Maciej W. Pilecki, Barbara Józefik, Kinga Sałapa
Powiązania pomiędzy spostrzeganiem funkcjonowania rodziny przez pacjentki z zaburzeniami odżywiania się i ich rodziców a percepcją relacji w rodzinach pochodzenia rodziców
FREE ENGLISH FULLTEXT: Correlations between the perception of family functioning by patients with eating disorders and their parents and the perception of relations in the parents’ families of origin


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 809–822

Barbara Józefik, Maciej W. Pilecki, Feliks Matusiak
Wzajemna ocena relacji małżeńskiej rodziców pacjentek z zaburzeniami odżywiania się
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mutual assessment of their marital relationship by parents of female patients
with eating disordersPsychiatr. Pol. 2014; 48(4): 823–834

Tymoteusz Wołodźko, Andrzej Kokoszka
Próba klasyfikacji osób podejmujących zachowania samobójcze – przegląd badań z zastosowaniem analizy skupień
FREE ENGLISH FULLTEXT: Classification of persons attempting suicide. A review of cluster analysis research.


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 835–845

Piotr Janik, Łukasz Milanowski, Natalia Szejko
Tiki psychogenne: charakterystyka kliniczna i częstość występowania
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychogenic tics: clinical characteristics and prevalence


LISTY DO REDAKCJI:
LETTERS TO EDITORS:


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 847

List do redakcji: Pamiętając o Starych Mistrzach
Joanna Pawlak, Małgorzata Maciukiewicz, Joanna Hauser


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 850

List do redakcji: Różnice w treści ulotek leków zawierających zolpidem
Iga Pawłowska, Leszek Pawłowski, Ivan Kocić


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 854

List do redakcji: Igor Gościński ad. pracy K.Rutkowskiego i E.Dembińskiej pt. „Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej”.
Igor Gościński


Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 856

Odpowiedź na list Prof. dr. hab. Igora Gościńskiego
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
jest indeksowana w:

INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 0,753)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus
Cochrane Library
CrossRef/DOI


Psychiatria Polska
is an open access journal


Rekomendujemy stronę:
We recommend:
Pharmacological Reports
+48 012 633 40 67
telefon kontaktowy