Zeszyty (Issues)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl , wpłaty na konto 42 1020 2892 0000 5302 0015 4849.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty

Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry) - Polish fulltexts

PSYCHIATRIA POLSKA 2014; VOL. 48, NR. 2

FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS


Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 231-243
Aline André Rodrigues, Adriana R. Rosa, Maurício Kunz, Bruna Ascoli, Flávio Kapczinski  
Choroba afektywna dwubiegunowa – etapy przebiegu i neuroprogresja choroby
FREE ENGLISH FULLTEXT: Bipolar disorder: staging and neuroprogression

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 245-260
Dorota Łojko, Aleksandra Suwalska, Janusz Rybakowski
Dwubiegunowe zaburzenia nastroju i zaburzenia depresyjne w klasyfikacji DSM-5
FREE ENGLISH FULLTEXT: Bipolar and related disorders and depressive disorders in DSM-5

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 261-276
Daria Dembińska-Krajewska, Janusz Rybakowski
Skala TEMPS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire) – ważne narzędzie do badania temperamentów afektywnych
FREE ENGLISH FULLTEXT: The Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire (TEMPS-A) – an important tool to study affective temperaments

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 277-288
Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Jan Jaracz, Justyna Kiejda, Barbara Grabowska-Fudala, Janusz Rybakowski  
Funkcjonowanie społeczne i jakość życia u chorych na schizofrenię – zależność z remisją objawową i czasem trwania choroby
FREE ENGLISH FULLTEXT: Social functioning and quality of life in schizophrenia patients – relationship with symptomatic remission and duration of illness

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 289-297
Katarzyna Siuda, Adrian Andrzej Chrobak, Anna Starowicz-Filip, Anna Tereszko, Dominika Dudek
Zaburzenia emocjonalne u pacjentów z uszkodzeniem móżdżku – studium przypadków
FREE ENGLISH FULLTEXT: Emotional disorders in patients with cerebellar damage – case studies

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 299-306
Michalina Malec, Monika Rudzińska, Dominika Dudek, Marcin Siwek, Marcin Wnuk, Andrzej Szczudlik
Zaburzenia psychotyczne w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego ze zwapnieniami struktur podkorowych – opis przypadku
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychotic disorder in the course of Systemic Lupus Erythematosus with subcortical calcifications – case report

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 307-318
Ernest Tyburski, Andrzej Potemkowski, Magdalena Chęć, Anna Sołtys, Monika Mak, Agnieszka Samochowiec
Specyfika procesów uwagi i hamowania poznawczego u osób ze stwardnieniem rozsianym o przebiegu rzutowo-remisyjnym z uwzględnieniem poziomu nastroju
FREE ENGLISH FULLTEXT: Specificity of attention and cognitive inhibition processes in relapsing-remitting multiple sclerosis patients with consideration of their mood level

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 319-330
Mariola Bidzan, Leszek Bidzan
Objawy neurobehawioralne we wczesnych postaciach otępień typu Alzheimera i naczyniopochodnych

FREE ENGLISH FULLTEXT: Neurobehavioral manifestation in early period of Alzheimer Disease and Vascular Dementia

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 331-343
Ilona Laskowska, Andrzej Koczorowski, Dariusz Koziorowski, Ludwika Gawryś
Diagnostyczna wartość testów neuropsychologicznych w łagodnych zaburzeniach poznawczych towarzyszących chorobie Parkinsona
FREE ENGLISH FULLTEXT: Diagnostic value of neuropsychological tests in mild cognitive impairment comorbid with Parkinson’s disease

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 345-358
Dariusz Kuncewicz, Małgorzata Dragan, Jochen Hardt  
Walidacja polskiej wersji kwestionariusza The Symptom Checklist-27-plus
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validation of the Polish Version of the Symptom Checklist-27-plus Questionnaire

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 359-369
Maciej Wojciech Pilecki, Małgorzata Kowal, Agnieszka Woronkowicz, Jan Sobiecki, Łukasz Kryst, Jadwiga Kamińska-Reyman
Niepokojące zachowania u dzieci przedszkolnych w wieku 3–7 lat – analiza czynnikowa wyników kwestionariusza
FREE ENGLISH FULLTEXT: Validation of the Polish Version of the Symptom Checklist-27-plus Questionnaire

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 371-382
Anna Osuchowska-Kościjańska, Katarzyna Charzyńska, Małgorzata Chądzyńska, Anna Drożdżyńska, Beata Kasperek-Zimowska, Agata Bednarek, Maryla Sawicka
Poczucie koherencji i sposoby radzenia sobie ze stresem w relacji z bratem lub siostrą u zdrowego rodzeństwa osób chorych psychicznie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Sense of coherence and ways of coping in the relationship with brother or sister in healthy siblings of mentally ill persons

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 383-393
Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska
Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Research and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before World War II in the context of psychiatry in Europe

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 395-400
Łukasz Cichocki, Andrzej Cechnicki
Zaangażowanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego w przemiany psychiatrii polskiej

FREE ENGLISH FULLTEXT: Contribution of the Polish-German Mental Health Society to changes in Polish psychiatry

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 401-405
Paola Bucci
Rozwój rozdziału ICD-11 dotyczącego zaburzeń psychicznych – aktualizacja dla członków WPA (List do Redakcji)
FREE ENGLISH FULLTEXT: (Letter to Editors)

Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 406
List otwarty
(Letter)

Regulamin ogłaszania prac w „Psychiatrii Polskiej”
ISSN 0033-2674


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

 

Psychiatria Polska
jest indeksowana w:

INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 1,48)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus
Cochrane Library
CrossRef/DOI


Psychiatria Polska
is an open access journal


Rekomendujemy stronę:
We recommend:
Pharmacological Reports
+48 012 633 40 67
telefon kontaktowy