Zeszyty (Issues)

ARCHIWUM (PAST ISSUES):

2014

v.48

2013

v.47

2012

v.46

2011

v.45

2010

v.44

2009

v.43

2008

v.42

2007

v.41

2006

v.40

2005

v.39

2004

v.38

2003

v.37

2002

v.36

2001

v.35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6NOWOŚĆ: Psychiatria Polska ONLINE FIRST (Epub ahead of print)

PANEL REDAKCYJNY: http://www.editorialsystem.com/pp/

NOWOŚĆ: PTP na Facebooku

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca br., od początku 2014 członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej) będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że nasz Dział Kolportażu dysponuje odpowiednim adresem elektronicznym (mają go przekazać Zarządy Oddziałów), a w przeciwnym wypadku przesłanie go mailem na adres  redakcja@psychiatriapolska.pl.
    Tak jak w poprzednich latach, pierwsze zeszyty
“Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii” (chociaż tym razem już w formie elektronicznej) otrzymają członkowie, którzy opłacili składkę za rok 2013. Otrzymają oni także promocyjny pdf kwartalnika Archives of Psychiatry and Psychotherapy.
Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 160pln za Psychiatrię Polską, 100pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 80, 50 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl , wpłaty na konto 42 1020 2892 0000 5302 0015 4849.


Najnowsze zeszyty Psychiatrii Polskiej - pełne teksty

Recent issues of Psychiatria Polska (Polish Psychiatry) - Polish fulltexts

PSYCHIATRIA POLSKA 2014; VOL. 48, NR. 5
FREE ACCESS TO ENGLISH FULLTEXTS


Od Redakcji


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 865–887

Giulia Costoloni, Elisa Pierantozzi, Arianna Goracci, Simone Bolognesi, Andrea Fagiolini
Leki normotymiczne a ciąża – przegląd
FREE ENGLISH FULLTEXT: Mood stabilisers and pregnancy outcomes – a review


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 889–900

Joanna Kowalska, Daria Olszowa, Dominika Markowska, Marzena Teplik, Joanna Rymaszewska
Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia w czasie ciąży a poziom postrzeganego stresu i objawów depresyjnych u kobiet po porodzie
FREE ENGLISH FULLTEXT: Physical activity and childbirth classes during a pregnancy and the level of perceived stress and depressive symptoms in women after childbirth


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 901–916

Justyna Holka-Pokorska, Agnieszka Piróg-Balcerzak, Artur Stefanowicz
Przypadek „psychozy okołostymulacyjnej” w przebiegu procedury zapłodnienia pozaustrojowego z zastosowaniem cytrynianu klomifenu oraz bromokryptyny
FREE ENGLISH FULLTEXT: „Mid-stimulation psychosis” in the course of in vitro fertilization procedure with the use of clomiphene citrate and bromocriptine – case study


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 917–930

Marcin Siwek
Loksapina podawana drogą wziewną – nowa metoda leczenia pobudzenia w psychozach

FREE ENGLISH FULLTEXT: Inhaled loxapine: A novel treatment for agitation in psychotic disorders


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 931–940

Dorota Kalka
Poczucie jakości życia a objawy depresji i sposoby radzenia sobie ze stresem u osób z cukrzycą typu 2
– doniesienie wstępne

FREE ENGLISH FULLTEXT: The quality of life, symptoms of depression and coping with stress among individuals with type 2 diabetes – preliminary study


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 941–960

Donata Kurpas, Patryk Piotrowski, Dominik Marciniak, Maja Kasprzak, Bożena Mroczek,
Aneta Nitsch-Osuch, Krzysztof Kassolik, Beata Karakiewicz, Dorota Bielska, Andrzej Kiejna
Wsparcie społeczne a wybrane wskaźniki stanu zdrowia pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Social support versus chosen health status indicators in primary care patients


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 961–974

Barbara Zawadzka, Magdalena Byrczek, Sara Zawadzka
Perspektywa temporalna i inne czynniki psychologiczne utrudniające adaptację do wymogów leczenia u chorych przewlekle dializowanych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Temporal perspective and other psychological factors making it difficult to adapt to requirements of treatment in chronic dialysis patients


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 975–986

Magdalena Piegza, Karina Badura-Brzoza, Robert Pudlo, Jacek Piegza, Łukasz Kunert,
Izabela Jaworska, Jarosław Sobiś, Michał Błachut, Piotr W. Gorczyca
Poczucie koherencji w grupie kobiet poddanych koronarografii
FREE ENGLISH FULLTEXT: The sense of coherence in women undergoing coronary arteriography


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 987–996

Edward Pietrzyk, Iwona Gorczyca-Michta, Kamil Michta, Magdalena Nowakowska, Beata Wożakowska-Kapłon
Depresja u chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym
FREE ENGLISH FULLTEXT: Depression in patients after coronary artery bypass grafting


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 997–1014

Ewa Bałkowiec-Iskra, Grzegorz Cessak, Łucja Kryńska, Bartosz Łoza, Marcin Wojnar
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jako działanie niepożądane leków przeciwpsychotycznych
FREE ENGLISH FULLTEXT: Venous thromboembolism as an adverse effect of antipsychotic treatment


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 1015–1024

Paweł Ziętek, Joanna Ziętek, Karina Szczypiór
Lęk u chorych poddawanych alloplastyce stawów kolanowych w trybie skróconej hospitalizacji
w świetle współczesnego piśmiennictwa

FREE ENGLISH FULLTEXT: Anxiety in patients undergoing fast-track knee arthroplasty in the light of recent literature


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5):1025–1034

Paweł Ziętek, Joanna Ziętek, Karina Szczypiór, Łukasz Kołodziej, Daniel Kotrych, Andrzej Bohatyrewicz
Stan kliniczny kolana wpływa na poziom przedoperacyjnego lęku u chorych poddanych alloplastyce kolana – doniesienie wstępne
FREE ENGLISH FULLTEXT: A knee clinical state affects the preoperative level of anxiety in patients undergoing knee arthroplasty – preliminary report


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5):1035–1045

Martin Magner, Tomas Honzik, Marketa Tesarova, Veronika Dvorakova, Hana Hansiková, Jiri Raboch, Jiri Zeman
Zaburzenia psychiczne u pięciu pacjentów cierpiących na zespół MELAS
FREE ENGLISH FULLTEXT: Psychiatric disturbances in five patients with MELAS syndrome


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5):1047–1058

Piotr Czyż, Mariusz Furgał, Roman Nowobilski, Bogdan de Barbaro, Grażyna Pulka
Znaczenie wybranych zmiennych psychopatologicznych i osobowościowych w przebiegu astmy oskrzelowej alergicznej i niealergicznej
FREE ENGLISH FULLTEXT: The significance of selected psychopathological and personality variables in the course of allergic and non-allergic asthma


LISTY/LETTERS, SPRAWOZDANIA/CONFERENCE REPORTS

Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 1059–1060
List do redakcji/Letter to Editors
Depresja - mechanizmy - terapia


Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 1061
Sprawozdanie zjazdowe/Conference report
„Współwystępowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”Psychiatr. Pol. 2014; 48(5): 1062-1063
Sprawozdanie zjazdowe/Conference report
Sprawozdanie: The 15th International Neuropsychoanalysis Congress, New York, 24–26.07.2014.
Sławomir MurawiecREGULAMIN OGŁASZANIA PRAC w „Psychiatrii Polskiej”


ISSN 0033-2674 (PRINT)

ISSN 2391-5854 (ONLINE)


Inne strony PTP:
Other PTP websites:

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

www.archivespp.pl
www.psychoterapiaptp.pl

Psychiatria Polska
INDEXED IN:
Thomson Reuters Master List
Science Citation Index Expanded
Journal Citation Reports
(Impact Factor 0,753)

Medline/Index Medicus
MNiSW (15 pkt)
Scopus/SCImago
EMBASE/Excerpta Medica
PsycINFO, EBSCO, DOAJ
Index Copernicus (18.59)
Cochrane Library
CrossRef/DOI

Psychiatria Polska
is an open access journal


We recommend:
Pharmacological Reports+48 012 633 40 67
telefon kontaktowy