PL EN
DIAGNOSTYKA GENETYCZNYCH PRZYCZYN CHORÓB SPEKTRUM AUTYSTYCZNEGO Z PERSPEKTYWY LEKARZA SPECJALISTY GENETYKI KLINICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
GenCentrum - Świętokrzyskie Centrum Genetyki Klinicznej i Technologii Medycznych
 
 
Data nadesłania: 06-01-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-10-2013
 
 
Data akceptacji: 29-10-2013
 
 
Data publikacji: 20-08-2014
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Szczałuba   

GenCentrum - Świętokrzyskie Centrum Genetyki Klinicznej i Technologii Medycznych, Afrykańska 7m91, 03-966 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(4):677-688
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wyjaśnienie genetycznego podłoża chorób spektrum autystycznego stanowi od wielu dekad element zainteresowania naukowców i lekarzy. W ostatnich latach, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik molekularnych i cytogenetycznych, dokonuje się istotny postęp w diagnostyce genetycznych przyczyn autyzmu. Dotyczy to szczególnie, ale nie wyłącznie, tych przypadków autyzmu, którym towarzyszą inne objawy kliniczne (tzw. złożone fenotypy). Ważne kliniczne markery należą do różnych kategorii i są to wady wrodzone/anomalie w budowie ciała, dysmorfia oraz wielko-/małogłowie, by wymienić tylko kilka. Wybór strategii diagnostycznej zależy zatem m.in. od informacji kliniczno-rodowodowych oraz, w polskich warunkach, od dostępności poszczególnych technik diagnostycznych oraz kwoty refundacyjnej w ramach NFZ. Ogółem, rozpoznanie przyczyny genetycznej choroby ze spektrum autystycznego udaje się ustalić u około 10-30% chorych. W niniejszej pracy krótko opisano praktyczne aspekty zastosowania różnych technik diagnostycznych. Zaprezentowano także niektóre przykłady kliniczne oraz przedstawiono aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki genetycznej pacjentów z rozpoznaniem choroby ze spektrum autystycznego. Ukazano punkt widzenia lekarza specjalisty genetyki klinicznej, coraz częściej zaangażowanego, w ramach wielodyscyplinarnej opieki, w diagnostykę dziecka autystycznego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top