PL EN
Czynniki skuteczności jednorazowego wlewu ketaminy w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 
2
Zakład Genetyki w Psychiatrii
 
3
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 08-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-12-2013
 
 
Data akceptacji: 04-12-2013
 
 
Data publikacji: 20-02-2014
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Permoda-Osip   

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(1):35-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy była ocena skuteczności jednorazowego wlewu ketaminy oraz czynników klinicznych i biochemicznych ją warunkujących, u pacjentów z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD), u których stosowanie leków przeciwdepresyjnych nie przyniosło poprawy.

Metoda:
Badano 42 pacjentów (32 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 22-67 lat z depresją w przebiegu CHAD otrzymujących ≥1 lek normotymiczny pierwszej lub/i drugiej generacji. Po odstawieniu leków przeciwdepresyjnych (≥7 dni), wykonywano wlew ketaminy (0.5mg/kg masy ciała). Ocenę depresji w 17-punktowej Skali Depresji Hamiltona przeprowadzano przed oraz po 1, 3, 7 i 14 dniach po podaniu ketaminy. Kryterium poprawy klinicznej stanowiło zmniejszenie sie o ≥50% punktacji w skali Hamiltona po 7 dniach. W podgrupie 20 pacjentów, przed podaniem ketaminy wykonano badania stężenia homocysteiny, witaminy B12, kwasu foliowego, neurotrofin oraz białek reakcji zapalnej.

Wyniki:
W całej grupie nasilenie depresji w skali Hamiltona istotnie zmniejszyło się po 24 godzinach od podania ketaminy z 22,6+5,1 do 15,6+7,4 punktów. Po 7 dniach wynosiło 13±7 i po 14 dniach 11,8±7,8 punktów. Osoby z poprawą kliniczną (n=22) miały istotnie częstsze występowanie uzależnienia od alkoholu oraz alkoholizmu w rodzinie. Badania biochemiczne w podgrupie 20 pacjentów wykazały u osób z poprawą kliniczną (n=10) wyższe stężenia witaminy B12 oraz receptora 1 czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego w surowicy przed podaniem ketaminy. Wlew ketaminy był dobrze tolerowany.

Wnioski:
Wyniki potwierdzają szybki przeciwdepresyjny efekt infuzji ketaminy utrzymujący się przez 2 tygodnie, u znacznej części pacjentów z depresją w przebiegu CHAD oraz dobrą tolerancję kliniczną takiej procedury. Wykazano również niektóre czynniki kliniczne i biochemiczne związane z korzystnym działaniem ketaminy.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top