PL EN
ARTICLE
Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
 
Data nadesłania: 06-04-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2020
 
 
Data akceptacji: 10-04-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Heitzman   

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):187-198
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Konfrontacja ze stresorem jakim jest wybuch pandemii COVID-19, wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, ujawniającej się w postaci ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej, skutkuje również obniżeniem sprawności i odporności psychicznej na niespotykaną skalę i o trudnych do oszacowania konsekwencjach [1]. Bardziej istotne niż natężenie zaburzeń jest ich rozpowszechnienie. Gdy porównamy naszą dzisiejszą wiedzę o wpływie pandemii na rozwój zaburzeń psychicznych z wnioskami jakie uzyskano z badań nad ostrym zaburzeniem stresowym - ASD i zaburzeniem stresowym pourazowym - PTSD w okresie ostatnich 40 lat, może okazać się, że są one odmienne, spektrum objawowe zaburzeń psychicznych różni się, a możliwości skutecznej terapii są mocno ograniczone. Nie możemy wykluczyć, że w najbliższym czasie pojawi się nowa kategoria diagnostyczna dla specyficznych zaburzeń psychicznych będących następstwem pandemii COVID-19. W pracy przedstawiono zakres wpływu pandemii na rozwijanie się psychicznej niestabilności oraz aktualne możliwości diagnostyczne. Określono obszary populacyjne nieodzowne do zaplanowania krótko terminowej interwencji w obszarze organizacyjnym, informacyjnym i medycznym. Zaproponowano psychiatryczny przewodnik natychmiastowego wsparcia i pomocy.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top