PL EN
Zdrowie psychiczne pracowników medycznych podczas pandemii COVID-19 - przegląd literatury.
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej
 
 
Data nadesłania: 29-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-09-2020
 
 
Data akceptacji: 03-09-2020
 
 
Data publikacji online: 30-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Gawrych   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(2):289-296
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niedawno odkryta choroba COVID-19 jest spowodowana przez koronawirusa ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalną pandemię 11 marca 2020 r., a sam COVID-19 stał się klinicznym zagrożeniem dla populacji ogólnej i pracowników służby zdrowia na całym świecie. Niniejszy przegląd literatury opisuje wpływ COVID-19 na zdrowie psychiczne personelu medycznego. Dotychczasowe badania są nieliczne, w większości koncentrują się na depresji, lęku i bezsenności. Według doniesień problemy ze zdrowiem psychicznym są częstą reakcją na pandemię COVID-19. Istnieje wyraźna potrzeba zarówno szkoleń, jak i programów wsparcia koncentrujących się na zdrowiu psychicznym i odporności psychicznej. W czasie pandemii pracownicy służby zdrowia są najcenniejszym zasobem każdego kraju. W związku z tym istnieje ogromna potrzeba budowania odpowiednich strategii prewencyjnych, w celu zminimalizowania psychologicznego wpływu pandemii COVID-19 na pracowników służby zdrowia. Niezwykle istotne jest szerokie zidentyfikowanie czynników ryzyka, w celu identyfikacji grup podwyższonego ryzyka oraz opracowania adekwatnych interwencji. Oceny wymaga w dalszej kolejności długoterminowy wpływ psychospołeczny epidemii na zdrowie psychiczne pracowników medycznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top