PL EN
ARTICLE
Satysfakcja z życia, poczucie własnej wartości oraz ocena zdrowia psychicznego u osób z tatuażem lub piercingiem.
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Health Sciences, Medical University of Lodz
 
2
Private Medical Practice “Dermalar”
 
3
Chair of Psychopathology and Clinical Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz
 
 
Data nadesłania: 01-04-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-05-2014
 
 
Data akceptacji: 31-05-2014
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Anna J. Pajor   

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Wierzbowa 24/26 m.89, 90-245 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(3):559-573
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy było zbadanie poziomu satysfakcji z życia, różnych wymiarów samooceny, a także ocena zdrowia psychicznego u osób posiadających tatuaż lub piercing w porównaniu z osobami nie posiadającymi podobnych ozdób.

Metoda:
Badania przeprowadzono na próbie 449 osób w wieku 16-58 lat (średnia wieku 26,7 ± 6,35), z czego 308 osób posiadało zdobienia ciała: tatuaż (n=90), body piercing w miejscach innych niż płatek ucha(n= 53), bądź zarówno tatuaż, jak i piercing (n=165). Grupę kontrolną stanowiło 141 osób nie posiadających tego typu ozdób. Badanie miało charakter kwestionariuszowy- uczestnicy wypełniali ankietę zawierającą pytania o ich dane socjodemograficzne, a także następujące testy psychologiczne: Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS),Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI) oraz Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28).

Wyniki:
Wyniki badań własnych nie wykazały istotnych różnic pod względem satysfakcji z życia między osobami posiadającymi tatuaż lub piercing a grupą kontrolną. Osoby posiadające tego typu ozdoby odznaczały się wyższą samooceną, dotyczącą oceny swoich kompetencji oraz zdolności przywódczych. Stwierdzono u nich także mniej zaburzeń funkcjonowania i zaburzeń snu, niż w grupie kontrolnej.

Wnioski:
Rezultaty badania wskazują, że tatuaże i piercing nie zawsze powinny być traktowane jako wyznaczniki psychopatologii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top