PL EN
ARTICLE
Terapia poznawcza poczucia winy związanego z traumą u osób z PTSD
 
Więcej
Ukryj
1
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data nadesłania: 13-01-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-03-2014
 
 
Data akceptacji: 31-03-2014
 
 
Data publikacji: 28-06-2014
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Popiel   

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, Chodakowska 19/31, 00-183 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2014;48(3):615-625
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Poczucie winy to częsty problem osób cierpiących na PTSD, co znalazło odzwierciedlenie w kryteriach diagnostycznych DSM-5. Istnieją dane wskazujące na ograniczenie skuteczności terapii ekspozycyjnych u pacjentów z PTSD i nasilonymi emocjami innymi niż lęk – jak wina czy gniew. .

Metoda:
Celem artykułu jest przedstawienie poznawczego rozumienia poczucia winy zaproponowanego przez Kubanyego oraz protokołu modułu terapeutycznego ukierunkowanego na modyfikację poczucia winy.

Wyniki:
Ilustrację kliniczną stanowią wstępne rezultaty zastosowania terapii poznawczej poczucia winy, jako interwencji poprzedzającej terapię metodą przedłużonej ekspozycji, u ośmiu pacjentów z rozpoznaniem PTSD. Wstępne obserwacje są obiecujące. Terapia poznawcza poczucia winy może być wartościowym uzupełnieniem terapii PTSD, może także stanowić inspirację do pracy z dysfunkcjonalnym poczuciem winy występującym u pacjentów z innymi zaburzeniami.

Wnioski:
W dyskusji odniesiono się do sposobu pracy z poczuciem winy według różnych modeli zorientowanej na traumę terapii PTSD – przedłużonej ekspozycji (Foa i wsp.), terapii przetwarzania poznawczego (Resick i wsp.) oraz terapii poznawczej (Ehlers i Clark) i wskazano na konieczność badań składowych terapii.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top